Thủ tục cấp lại giấy phép lao động nước ngoài

Thủ tục cấp lại giấy phép lao động nước ngoài

Sau khi đủ điều kiện, người lao động nước ngoài sẽ được cấp Giấy phép lao động, giấy phép lao động có thời hạn không quá hai năm. Nếu hết thời hạn trên mà người lao động nước ngoài vẫn có nhu cầu tiếp tục công việc tại Việt Nam thì có thể đề nghị cấp lại giấy phép lao động. Ngoài ra nếu giấy phép lao động bị mất, bị hư hỏng hay người lao động nước ngoài muốn thay đổi nội dung trong giấy phép lao động thì cũng có thể để nghị cấp lại giấy phép. Để tìm hiểu về thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài, Luật Phamlaw xin tư vấn thủ tục cấp lại giấy phép lao động nước ngoài như sau:

Thủ tục làm visa

Thủ tục gia hạn visa

I. Trường hợp cấp lại giấy phép lao động – Thủ tục cấp lại giấy phép lao động nước ngoài

Căn cứ theo Điều 13 Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định có ba trường hợp cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, cụ thể:

– Giấy phép lao động còn thời hạn bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trong giấy phép lao động, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 8 Điều 10 Nghị định 11/2016.

– Giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày.

II. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động

Điều 14 Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động bao gồm:

– Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

– 02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

– Giấy phép lao động đã được cấp. Tùy từng trường hợp xin cấp lại mà yêu cầu về Giấy phép lao động đã được cấp lại khác nhau nhưng phải được nộp dưới dạng là 01 bản chụp kèm theo bản gốc để đối chiếu hoặc 01 bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam. Cụ thể:

+ Trường hợp giấy phép lao động bị mất thì phải có xác nhận của cơ quan Công an cấp xã của Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài theo quy định của pháp luật.

+ Trường hợp thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao thì phải có các giấy tờ chứng minh.

+ Trường hợp giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày thì phải có giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định 11/2016/NĐ-CP và một trong các giấy tờ quy định tại Khoản 7 Điều 10 Nghị định 11/2016/NĐ-CP.

+ Trường hợp người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động theo quy định tại Nghị định số 102/2013/NĐ-CP thì phải có văn bản chứng minh đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Khoản 3 hoặc Khoản 4 hoặc Khoản 5 Điều 3 Nghị định 11/2016/NĐ-CP.

III. Thủ tục cấp lại Giấy phép lao động

Điều 15 Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định về trình tự cấp lại giấy phép lao động, cụ thể như sau:

Bước 1. Nộp hồ sơ

Người lao động nước ngoài nộp hồ sơ tại Sở Lao động thương binh và xã hội. Đặc biệt trường hợp giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày thì  trước ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày trước ngày giấy phép lao động hết hạn, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.

Bước 2. Xử lý hồ sơ

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp lại giấy phép lao động. Trường hợp không cấp lại giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Bên cạnh đó, đối với trường hợp người lao động nước ngoài theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Nghị định 11/2016/NĐ-CP, sau khi người lao động nước ngoài được cấp lại giấy phép lao động thì người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký kết hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải gửi bản sao hợp đồng lao động đã ký kết tới Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp lại giấy phép lao động đó.

IV. Dịch vụ tư vấn của công ty Luật Phamlaw

Trong quá trình thực hiện việc xin cấp lại Giấy phép lao động, Luật Phamlaw sẽ cung cấp những dịch vụ sau đây:

 • Tư vấn thủ tục khám sức khỏe tại Việt Nam để xin cấp lại giấy phép lao động;
 • Dịch, công chứng dịch, hợp pháp lãnh sự các tài liệu phục vụ cho việc cấp giấy phép lao động;
 • Tư vấn điều kiện để được cấp lại giấy phép lao động tại Việt Nam;
 • Hoàn thiện hồ sơ cấp lại giấy phép lao động tại Việt Nam cho khách hàhà.
 • Thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  =========================
  Hãy liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết.

  Công ty tư vn Luật Phamlaw

Hotline: 097.393.8866; Tng đài tư vn pháp lut 1900 
Email : pham.lawyer8866@gmail.com

5/5 - (1 bình chọn)