Dịch vụ Gia hạn nhãn hiệu

Nhãn hiệu là một trong những đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp, để được pháp luật bảo hộ nhãn hiệu cần thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu bắt đầu kể từ ngày cấp đến hết 10 năm kể từ ngày nộp đơn nên muốn nhãn hiệu của mình tiếp tục được bảo hộ thì cần thực hiện thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận. Để hiểu rõ hơn về thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, Luật Phamlaw xin giới thiệu tới quý khách hàng dịch vụ Gia hạn nhãn hiệu sau đây:

Dich Vu Gia Han Nhan Hieu
Dịch vụ Gia hạn nhãn hiệu

1. Quy định về thời gian cần thực hiện gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Khoản 6 Điều 93 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009, 2019 có quy định về hiệu lực văn bằng bảo hộ, cụ thể:

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần mười năm.

Vậy nên có thể hiểu nhãn hiệu không được bảo hộ vĩnh viễn mà chỉ được bảo hộ trong khoảng thời gian nhất định (10 năm). Khoảng thời gian này đặt ra đủ để chủ sở hữu nhãn hiệu khai thác, sử dụng và hưởng lợi từ nhãn hiệu. Nếu muốn tiếp tục sử dụng nahxn hiệu được pháp luật bảo hộ thì cần thực hiện thủ tục gia hạn còn trong trường hợp không muốn tiếp tục sử dụng nhãn hiệu nữa thì ngược lại không cần thực hiện thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận.

Việc gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu được thực hiện nhiều lần liên tiếp mỗi lần mười năm. Điều 20.4 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN quy định:

Để được gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu trong vòng 06 tháng trước ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực, chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phải nộp đơn yêu cầu gia hạn cho Cục Sở hữu trí tuệ. Đơn yêu cầu gia hạn có thể nộp muộn hơn thời hạn quy định nêu trên nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày văn bằng bảo hộ hết hiệu lực và chủ văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí gia hạn cộng với 10% lệ phí gia hạn cho mỗi tháng nộp muộn.

Vậy có thể hiểu, thời gian cần thực hiện gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu gồm 2 khoảng thời gian sau:

Thứ nhất: 06 tháng trước khi Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực (có nộp phí gia hạn).

Thứ hai: 06 tháng sau khi Giấy chứng nhận dăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực (có nộp phí gia hạn cộng với 10% lệ phí gia hạn cho mỗi tháng nộp muộn).

2. Đơn yêu cầu gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Hồ sơ cần chuẩn bị để thực hiện thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu bao gồm:

 • Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ, làm theo mẫu 02-GHVB quy định tại Phụ lục C của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN.
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trường hợp yêu cầu ghi nhận việc gia hạn vào Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu).
 • Chứng từ nộp lệ phí gia hạn, công bố quyết định gia hạn và đăng bạ quyết định gia hạn văn bằng bảo hộ theo quy định.

3. Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu bao gồm những bước sau:

Bước 1. Nộp đơn yêu cầu gia hạn

Chủ văn bằng bảo hộ có thể trực tiếp hoặc thông qua Đại diện Sở hữu công nghiệp nộp hồ sơ đến một trong ba cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau:

Thứ nhất. Cục Sở hữu trí tuệ: 384-386, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Thứ hai. Văn phòng địa diện của Cục Sở hữu trí tuệ tại Đà Nẵng: Tầng 3, số 135 đường Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Thứ ba. Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Hồ Chí Minh: Tầng 7 Tòa Nhà Hà Phan, 17, 17A, 19 Tôn Thất Tùng, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Bước 2. Xử lý đơn yêu cầu gia hạn

Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn yêu cầu gia hạn trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận đơn. Trường hợp đơn không có thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định gia hạn, ghi nhận vào văn bằng bảo hộ, đăng bạ và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối gia hạn, có nêu rõ lý do và ấn định thời hạn 01 tháng kể từ ngày ra thông báo để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối, nếu đơn yêu cầu gia hạn thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Đơn yêu cầu gia hạn không hợp lệ hoặc được nộp không đúng thủ tục quy định.
 • Người yêu cầu gia hạn không phải là chủ văn bằng bảo hộ tương ứng.

Nếu trong thời hạn đã ấn định, người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối gia hạn.

4. Phí gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Thông tư số 263/2016/TT-BTC có quy định về phí liên quan đến gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, cụ thể như sau:

 • Lệ phí gia hạn hiệu lực Giấy chững nhận đăng ký nhãn hiệu: 100.000 đồng/lần.
 • Phí công bố, đăng bạ thông tin sở hữu công nghiệp về nhãn hiệu là 120.000 đồng/lần.

5. Căn cứ pháp lý

 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019.

Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp.

Nghị định số 122/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP.

Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn Nghị định số 103/2006/NĐ-CP.

Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN;

Thông tư số 263/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

6. Dịch vụ của Phamlaw về thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Luật Phamlaw là đơn vị có uy tín và có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện các thủ tục liên quan đến sở hữu trí tuệ đặc biệt trong đó có thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Khi khách hàng lựa chọn dịch vụ của Luật Phamlaw, yêu cầu của khách hàng sẽ được giải quyết nhanh chóng, hợp lý và chuyên nghiệp

Các công việc liên quan của Luật Phamlaw trong hoạt động gia hạn Giấy chwunsg nhận đăng ký nhãn hiệu như sau:

 • Tư vấn pháp luật về thủ tục và điều kiện gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhận đăng ký nhãn hiệu.
 • Soạn thảo hồ sơ gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhận đăng ký nhãn hiệu.
 • Đại diện Qúy khách hàng thực hiện các thủ tục pháp lý tại Cục Sở hữu trí tuê.
 • Nộp hồ sơ và theo dõi tiến trình gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhận đăng ký nhãn hiệu.
 • Đại diện cho Qúy khách hàng trong toàn bộ quá trình xác lập và phúc đáp công văn trao đổi với Cục Sở hữu trí tuệ về việc gia hạn nhãn hiệu

——————–

Phòng thủ tục hành chính – Luật Phamlaw – Tổng đài tư vấn 1900 6284