Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp

Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp

(ĐK BS HĐ GD  NN trình độ sơ cấp)

Hiện nay, để có được một công việc phù hợp, không chỉ có một con đường đến với trường đại học. Rất nhiều bạn đã chọn cho mình một cách học tập khác, đó là học nghề tại các trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp hay doanh nghiệp. Các tổ chức này thành lập với mục đích hỗ trợ cho các học viên có kỹ năng, kiến thức về một ngành nghề cụ thể. Mỗi tổ chức lại có nhiều hoạt động riêng biệt, ngày càng đa dạng, không ngừng mở rộng quy mô để đáp ứng cho nhu cầu học tập của các học viên. Trong bài viết dưới đây PHAMLAW xin giới thiệu về ĐK BS HĐ GD NN trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp muốn mở rộng hoạt động của mình với hình thức này.

Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp
Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp
 1. Điều kiện đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp muốn ĐK BS HĐ GD NN trình độ sơ cấp
 • Tổ chức phải tăng quy mô tuyển sinh của từng nghề vượt từ 10% trở lên so với quy mô tuyển sinh được cấp trong Giấy chứng nhận ĐK BS HĐ GD NN trình độ sơ cấp;
 • Bổ sung nghề đào tạo mới;
 • Tổ chức tiến hành chia, tách, sát nhập hoặc có sự thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có liên quan đến nội dung ghi trong Giấy chứng nhận;
 • Chuyển trụ sở chính hoặc phân hiệu/cơ sở đào tạo đến nơi khác, mà trụ sở chính hoặc phân hiệu/cơ sở đào tạo là nơi trực tiếp tổ chức đào tạo;
 • Tổ chức thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo mới có tổ chức hoạt động đào tạo;
 • Tổ chức có mở thêm địa điểm đào tạo mới hoặc liên kết với các tổ chức, cá nhân để tổ chức hoạt động đào tạo.
 1. Thành phần hồ sơ

Trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp muốn đăng ký bổ sung ĐK BSHĐGDNN trình độ sơ cấp cần chuẩn bị hồ sơ có đầy đủ các thành phần sau:

 • Văn bản đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp;
 • Báo cáo các điều kiện bảo đảm ĐK BS HĐ GD NN trình độ sơ cấp kèm theo các minh chứng;
 • Trường hợp đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp được thực hiện ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với trụ sở chính thì ngoài 02 văn bản trên hồ sơ cần có thêm:
 • Bản sao quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập hoặc giấy chứng nhận dăng ký đầu tư;
 • Bản sao quyết định bổ nhiệm hoặc công nhận người đứng đầu trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp;
 • Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc chuyển trụ sở chính/phân hiệu, cơ sở đào tạo khác hoặc thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo, địa điểm đào tạo khác.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 • Quy trình thực hiện thủ tục ĐK BS HĐ GD NN trình độ sơ cấp

Bước 1: Nộp hồ sơ

Trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghể nghiệp và doanh nghiệp có như cầu đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp chuẩn bị 01 bộ hồ sơ có đầy đủ các thành phần đã nêu trên. Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tổ chức nộp hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình đồ sơ cấp tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi có trụ sở chính của tổ chức.

Riêng với các tổ chức ĐK BS HĐ GD NN trình độ sơ cấp tại phân hiệu/cơ sở đào tạo khác có đại điểm không cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với trụ sở chính thì nộp hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi có phân hiệu/cơ sở đào tạo khác của đơn vị.

Bước 2: Thẩm định hồ sơ

Cán bộ thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiến hành kiểm tra thành phần và tính pháp lý của hồ sơ.

Nếu hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ, cán bộ nhận hồ sơ và giao giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ.

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, cán bộ hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung lại hồ sơ.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức kiểm tra các điều kiện đảm bảo hoạt động đào tạo và cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp cho trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp đạt đủ điều kiện theo quy định.

Đối với những trường hợp chưa đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phải trả lời bằng văn bản có nêu rõ lý do.

Bước 4: Gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội gửi bản sao giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp về Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để thực hiện quản lý chung.

Bước 5: Nhân kết quả

Người nộp hồ sơ tới nhận kết quả theo thời gian ghi nhận trong giấy biên nhận tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

 • Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện;
 • Thời hạn giải quyết: trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức kiểm tra thực tế các điều kiện đảm bảo hoạt động đào tạo và cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ caaos cho trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp.
 • Đối tượng thực hiện: Trường trung cấp, trung tâm giáo dục ĐK BS HĐ GD NN .
 • Cơ quan có thẩm quyền thực hiện: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
 • Kết quả của thủ tục: Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp.
 1. Cơ sở pháp lý
 • Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014;
 • Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/05/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp;
 • Thông tư số 25/2015/TT-BLĐTBXH ngày 13/07/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về đăng ký hoat động giáo dục nghề nghiệp;
 • Thông tư số 25/2015/TT-BLĐTBXH ngày 13/07/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp.
 1. Công việc PHAMLAW sẽ thực hiện khi Quý khách sử dụng dịch vụ thực hiện thủ tục ĐK BS HĐ GD NN

Các tổ chức là trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp muốn đăng ký nhưng chưa biết phải thực hiện các thủ tục gì, Quý khách có thể liên hệ với PHAMLAW. Khi sử dụng dịch vụ thực hiện thủ tục ĐK BS HĐ GD NN của PHAMLAW, chúng tôi sẽ thay Quý khách thực hiện các công việc sau:

 • Tư vấn những quy định hiện hành của pháp luật liên quan đến việc thực hiện thủ tục;
 • Soạn thảo hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định của pháp luật phục vụ cho việc thực hiện thủ tục;
 • Đại diện cho Quý khách theo ủy quyền thực hiện các công việc với cơ quan Nhà nước;
 • Thay mặt quý khách theo ủy quyền nhận Giấy chứng nhận ĐK BS HĐ GD NN và bàn giao lại cho Quý khách
 • Các nội yêu cầu khác của Quý khách hàng phục vụ cho dịch vụ này.

Trên đây là bài viết về ĐK BS HĐ GD NN với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp của PHAMLAW. Nếu Quý khách còn vướng mắc hay cần thêm thông tin chi tiết, xin hãy liên hệ với bộ phận tư vấn thủ tục hành chính 1900 của PHAMLAW. Để sử dụng dịch vụ, Quý khách hàng vui lòng kết nối tới Số hotline 0973938866; 091 611 0508, chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ.

*Biểu mẫu tham khảo:

– Văn bản ĐK BS HĐ GD NN trình độ sơ cấp theo mẫu tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư số 25/2015/TT-BLĐTBXH ngày 13/07/2015 của Bộ trường Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

– Báo cáo ĐK BS HĐ GD NN trình độ sơ cấp theo mẫu tại Phụ lục 06 ban hành kèm theo Thông tư số 25/2015/TT-BLĐTBXH ngày 13/07/2015 của Bộ trường Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.