Giấy phép Sàn giao dịch thương mại điện tử – Bộ Công Thương

Giấy phép Sàn giao dịch thương mại điện tử – Bộ Công Thương

I. Cơ sở pháp lý

 • Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về Thương mại điện tử.
 • Thông tư 47/2014/TT-BCT quy định về quản lý website thương mại điện tử.
 • Thông tư 21/2018/TT-BCT sửa đổi một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 của Bộ Công thương quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động.
 • Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến giao dịch điện tử.

II. Quy định chung về website thương mại điện tử

1. Đối tượng phải lập website thương mại điện tử

Điều 2 Thông tư 47/2014/TT-BCT quy định các đối tượng sau phải lập website thương mại điện tử:

 • Thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập website thương mại điện tử bán hàng.
 • Thương nhân, tổ chức thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.
 • Người bán trên website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.
 • Thương nhân, tổ chức hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử.
 • Tổ chức, cá nhân thực hiện việc phản ánh trực tuyến trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử.
 • Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử phải đăng ký với Bộ Công Thương.

2. Các hình thức tổ chức hoạt động thương mại điện tử

Hiện nay có hai hình thức tổ chức hoạt động thương mại điện tử, cụ thể được quy định tại Điều 25 Nghị định 52/2013/NĐ-CP:

 • Website thương mại điện tử bán hàng là website thương mại điện tử do các thương nhân, tổ chức, cá nhân tự thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình.
 • Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử là website thương mại điện tử do thương nhân, tổ chức thiết lập để cung cấp môi trường cho các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động thương mại. Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử bao gồm các loại sau: Sàn giao dịch thương mại điện tử; Website đấu giá trực tuyến; -Website khuyến mại trực tuyến; Các loại website khác do Bộ Công Thương quy định.

III. Thủ tục đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại

1. Đối tượng đăng ký

Khoản 2 Điều 1 Thông tư 21/2018/TT-BCT sửa đổi Điều 13 Thông tư 47/2014/TT-BCT về đối tượng đăng ký website cung cấp thương mại điện tử, cụ thể như sau:

Đối tượng đăng ký là thương nhân hoặc tổ chức có website thương mại điện tử trên đó cung cấp ít nhất một trong các dịch vụ sau:

 • Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử.
 • Dịch vụ khuyến mại trực tuyến.
 • Dịch vụ đấu giá trực tuyến.

2. Hồ sơ đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Điều 14 Thông tư 47/2014/TT-BCT quy định hồ sơ để đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử bao gồm:

 • Đơn đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (theo Mẫu TMĐT-1 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này).
 • Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu. Cá nhân, tổ chức trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan, tổ chức có quyền lựa chọn nộp một trong ba hình thức bản sao trên
 • Đề án cung cấp dịch vụ theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP.
 • Quy chế quản lý hoạt động của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử bao gồm các nội dung sau: Các nội dung quy định tại Điều 38 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP; Cơ chế xử lý, thời hạn xử lý khi nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.
 • Mẫu hợp đồng dịch vụ hoặc thỏa thuận hợp tác giữa thương nhân, tổ chức sở hữu website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử với thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên website đó.
 • Các điều kiện giao dịch chung áp dụng cho hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên website (nếu có).

3. Thủ tục đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Điều 15 Thông tư 47/2014/TT-BCT quy định có năm bước để thực hiện đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử. Để thực hiện được đăng ký website, thương nhân, tổ chức đăng ký cần thực hiện trực tuyến, theo đó việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử được Bộ Công Thương thực hiện trực tuyến tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử tại địa chỉ www.online.gov.vn. Năm bước để thực hiện đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử bao gồm:

Bước 1: Thương nhân, tổ chức đăng ký tài khoản đăng nhập hệ thống bằng việc cung cấp những thông tin sau:

– Tên thương nhân, tổ chức;

– Số đăng ký kinh doanh của thương nhân, số quyết định thành lập của tổ chức;

– Lĩnh vực kinh doanh/hoạt động;

– Địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức;

– Các thông tin liên hệ.

Bước 2: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, thương nhân, tổ chức nhận kết quả từ Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:

– Nếu thông tin đăng ký tài khoản đầy đủ, thương nhân, tổ chức được cấp một tài khoản đăng nhập hệ thống và tiến hành tiếp Bước 3;

– Nếu đăng ký tài khoản bị từ chối hoặc yêu cầu bổ sung thông tin, thương nhân, tổ chức phải tiến hành đăng ký lại hoặc bổ sung thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Sau khi được cấp tài khoản đăng nhập hệ thống, thương nhân, tổ chức tiến hành đăng nhập, chọn chức năng Đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, tiến hành khai báo thông tin theo mẫu và đính kèm hồ sơ đăng ký quy định tại Điều 14 Thông tư này.

Bước 4: Trong thời hạn 7 ngày làm việc, thương nhân, tổ chức nhận thông tin phản hồi của Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:

– Xác nhận hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ và yêu cầu thương nhân, tổ chức thực hiện tiếp Bước 5;

– Thông báo hồ sơ đăng ký không hợp lệ hoặc yêu cầu bổ sung thông tin. Khi đó thương nhân, tổ chức quay về Bước 3 để khai báo lại hoặc bổ sung các thông tin, hồ sơ theo yêu cầu.

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo yêu cầu bổ sung thông, nếu thương nhân, tổ chức không có phản hồi thì hồ sơ đăng ký trên hệ thống sẽ bị chấm dứt và thương nhân, tổ chức phải tiến hành đăng ký lại từ đầu.

Bước 5: Sau khi nhận được thông báo xác nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, thương nhân, tổ chức gửi về Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số) bộ hồ sơ đăng ký hoàn chỉnh (bản giấy) theo quy định tại Điều 14 Thông tư này.

Trên đây là nội dung Luật Phamlaw tư vấn về Giấy phép Sàn giao dịch thương mại điện tử – Bộ Công Thương. Để được hỗ trợ dịch vụ, vui lòng liên hệ số hotline 097 393 8866 hoặc số 091 611 0508. Hỗ trợ tư vấn qua tổng đài 1900.

==============
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hướng dẫn chi tiết.

Công ty tư vấn Phamlaw

Hotline: 097.393.8866; Tng đài tư vn pháp lut 1900
Email : pham.lawyer8866@gmail.com

5/5 - (1 bình chọn)