Tư vấn – Đầu tư

Cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất

Cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất theo quy định hiện hành

Tóm tắt câu hỏi: (Gửi từ mail: vuhongcuc@….) Xin chào Luật sư Phạm Law, tôi có câu hỏi muốn được Luật...

Các vấn đề pháp lý cần lưu ý trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư

Các vấn đề pháp lý cần lưu ý trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, doanh nghiệp tôi là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, bây giờ chúng tôi muốn...

Thủ tục thành lập doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài

Thủ tục thành lập doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, tôi có vấn đề muốn tham khảo ý kiến của luật sư: Hiện tại công ty tôi có...

Những lĩnh vực đầu tư nào cần có điều kiện?

Cho tôi hỏi pháp luật Việt Nam quy định các ngành, lĩnh vực đầu tư có điều kiện hiện hành. Tôi xin cám ơn....

Điều chỉnh lại giấy chứng nhận đầu tư

Email: ducanhhoang_hn76@…  Kính gửi Luật sư, Công ty tôi là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, đã được...

Về việc chuyển vốn hoặc tài sản ra nước ngoài

Tôi là nhà đầu tư nước ngoài đầu tư tại Việt Nam, vậy xin hỏi muốn chuyển vốn hoặc tài sản ra nước...

Việc giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực đầu tư được thực hiện như thế nào?

Email: ngocanhbt@… Các luật sư cho tôi hỏi về việc giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực đầu tư được...

Nhà đầu tư có những bảo đảm gì trong trường hợp thay đổi pháp luật, chính sách?

Email: trandangtuanhlu78@… Xin luật sư trả lời cho tôi câu hỏi: Có những bảo đảm đầu tư gì trong trường...

Những bảo đảm về vốn và tài sản của nhà đầu tư?

Xin luật sư cho chúng tôi được hỏi, vốn và tài sản của chúng tôi (những nhà đầu tư) được pháp luật...

Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác với Luật đầu tư 2005 thì áp dụng quy định nào?

Email: vieta88@… Luật sư cho em được hỏi : Trong lĩnh vực đầu tư, khi điều ước quốc tế mà Việt Nam là...