Điều chỉnh lại giấy chứng nhận đầu tư

Email: ducanhhoang_hn76@…

 Kính gửi Luật sư,
Công ty tôi là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, đã được phép thực hiện mục tiêu thực hiện quyền xuất khẩu và quyền nhập khẩu vật liệu xây dựng để bán cho thương nhân có quyền phân phối hàng hóa đó tại Việt Nam.
Công ty tôi đã nhập khẩu vật liệu xây dựng để bán cho các nhà thầu xây dựng ở Việt Nam theo hình thức bán buôn.
Vậy, nay tôi có 2 vấn đề mong được Luật sư giải đáp như sau:
1. Công ty tôi có cần phải điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư để xin được thực hiện quyền phân phối hàng hóa tại Việt Nam trong khi công ty tôi trên thực tế chỉ bán buôn hay không?
2. Trước khi ký hợp đồng với các khách hàng, công ty tôi có cần phải đăng ký tên từng khách hàng với cơ quan nào hay không? Vì tôi có đọc điều 3.1.d thông tư 09/2007/TT-BTM ngày 17 tháng 7 năm 2007 của Bộ thương mại có nói ” Được bán mỗi nhóm hàng nhập khẩu cho một thương nhân có đăng ký kinh doanh mua bán hoặc có quyền phân phối nhóm hàng đó. Thương nhân  này do doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tự lựa chọn và đăng ký với cơ quan cấp phép có thẩm quyền. Mỗi nhóm hàng bao gồm các mặt hàng thuộc một Chương của Biểu thuế nhập khẩu.”
Nếu bắt buộc phải đăng ký, công ty tôi cần phải đăng ký với cơ quan nào và thời điểm đăng ký là trước khi ký từng hợp đồng hay sẽ chọn một loạt các công ty tiềm năng sẽ là khách hàng và đăng ký với cơ quan chức năng ấy?
Rất mong nhận được sự giúp đỡ từ phía Luật sư.
Tôi xin chân thành cảm ơn.
Với câu hỏi của bạn Phamlaw xin được trả lời như sau (câu trả lời chỉ mang tính tham khảo):
Theo như thông tin bạn cung cấp, công ty của bạn đã có Giấy chứng nhận đầu tư theo đó công ty bạn được “quyền xuất khẩu và quyền nhập khẩu vật liệu xây dựng để bán cho thương nhân có quyền phân phối hàng hóa đó tại Việt Nam.  Theo suy luận, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty bạn cũng sẽ có những ngành nghề tương tự với ngành nghề được cấp phép trong Giấy chứng nhận đầu tư.
Nay để được thực hiện quyền phân phối hàng hóa tại Việt Nam theo hình thức bán buôn, công ty bạn phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận theo đó bổ sung ngành nghề bán buôn và sau khi có Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, bạn tiếp tục đi thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để bổ sung thêm mã ngành bán buôn là được.
Về câu hỏi thứ hai của bạn, “trước khi ký hợp đồng với các khách hàng, công ty tôi có cần phải đăng ký tên từng khách hàng với cơ quan nào không?” luật sư xin được tư vấn cho bạn: hiện nay Thông tư 09/2007/TT-BTM ngày 17 tháng 7 năm 2007 của Bộ thương mại đã hết hiệu lực và được thay bằng Thông tư 08/2013/TT-BCT của Bộ Công thương ngày 22/4/2013 quy định về chế độ báo cáo như sau:
– “Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép quyền nhập khẩu nhưng chưa được cấp phép quyền phân phối chỉ được trực tiếp bán hàng nhập khẩu cho các thương nhân Việt Nam có đăng ký kinh doanh hoặc có quyền xuất khẩu, quyền phân phối hàng hóa đó, không được tổ chức hoặc tham gia hệ thống phân phối hàng hóa tại Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác” (khoản 4, điều 5);
– “Định kỳ hàng năm, trước ngày 30 tháng 01, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép thực hiện quyền nhập khẩu nhưng chưa có quyền phân phối phải lập báo cáo về thương nhân mua hàng nhập khẩu gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo mẫu BC-2 tại Thông tư này”  (khoản 3 điều 21)
Như vậy, việc báo cáo ở đây là phải dựa trên những dữ liệu danh sách thương nhân mua hàng thực tế. Cơ quan nhận báo cáo là Sở KHĐT tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính hoặc Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, đồng thời gửi Bộ Công thương.

Trên đây là câu trả lời của Phamlaw đối với trường hợp của bạn, nếu còn vướng mắc bạn có thể kết nối trực tiếp đến Phamlaw, chúng tôi rất sẵn lòng để giải đáp mọi vướng mắc của bạn.

Trân trọng./.

Rate this post