Luật doanh nghiệp số 37/2013/QH13

Luật doanh nghiệp số 37/2013/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nám thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2013 sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật doanh nghiệp

Tải văn bản tại đây

Dịch vụ chúng tôi

– đăng ký thành lập công ty

– tư vấn thủ tục giải thể doanh nghiệp

– tư vấn pháp luật miễn phí

– dịch vụ giải thể công ty giá rẻ

– hợp đồng lao động

Rate this post