Tòa tuyên án – Hình sự

Tòa tuyên án – Hình sự

Bản án số 127/2011/HSST về Trịnh Văn Minh trộm cắp tài sản
Số hiệu 127/2011/HSST Tiêu đề Bản án số 127/2011/HSST về Trịnh Văn Minh trộm cắp tài sản Ngày ban hành 15/4/2011 Cấp xét xử Sơ thẩm Lĩnh vực Hình sự  TOÀ ÁN NHÂN DÂN                                                 TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TỪ