Tính thuế thu nhập và thuế ưu đãi cho doanh nghiệp

Dịch vụ kế toán thuế

Công ty tôi có hoạt động sản xuất kinh doanh. Lĩnh vực kinh doanh của công ty tôi là triển khai các hệ thống bao gồm thiết bị phần cứng và phần mềm. Phần mềm do công ty tôi tự sản xuất, phần cứng thì đi mua tại các đơn vị khác

Các luật sư cho tôi hỏi:

– Công ty tôi có được tính thuế thu nhập doanh nghiệp của phần mềm riêng và phần cứng riêng hay không?

– Nếu được tính riêng thì – Công ty tôi có được hưởng thuế suất ưu đãi đối với đơn vị sản xuất phần mềm theo như khoản 1 Điều 16 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP của Chính phủ không? – Năm 2013 đơn vị tôi đã tính theo thuế suất 25%, giờ cơ quan thuế đang quyết toán đơn vị tôi. Vậy đơn vị tôi có được tính lại theo thuế suất ưu đãi không?

Cám ơn các luật sư rất nhiều!

Trả lời:

Chào bạn, với trường hợp của bạn Phạm Law xin được trả lời như sau:

Thứ nhất, về việc có được tính thuế thu nhập doanh nghiệp của phần mềm riêng và phần cứng riêng không?

Theo Điều 3, Điều 7 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 thì thuế thu nhập doanh nghiệp được tính trên cơ sở tổng thể các hoạt động kinh doanh mà doanh nghiệp thực hiện. Do đó, việc tính thuế thu nhập doanh nghiệp không được tách riêng về thu nhập thu được từ hoạt động kinh doanh phần mềm và hoạt động kinh doanh phần cứng.

Thứ hai, về câu bạn hỏi, nếu được tính riêng thì – Doanh nghiệp của tôi có được hưởng thuế suất ưu đãi đối với đơn vị sản xuất phần mềm theo như khoản 1 Điều 16 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP của Chính phủ hay không.

Căn cứ tại Điều 13 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và khoản 1 điều 16 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định về trường hợp được ưu đãi về thuế suất, và theo đó, công ty bạn có kinh doanh sản xuất phần mềm – được áp dụng thuế suất 10% trong thời gian mười lăm năm thì đơn vị bạn hoàn toàn có quyền được áp dụng mức thuế suất ưu đãi trên. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý là mức ưu đãi đó chỉ áp dụng đối với thu nhập chịu thuế phát sinh từ hoạt động sản xuất phần mềm mà không phải với tất cả các thu nhập từ hoạt động kinh doanh khác mà doanh nghiệp thực hiện. Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định cụ thể vấn đề này tại Điều 18.

Điều đó có nghĩa là để được áp dụng mức thuế suất ưu đãi 10% đối với thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất phần mềm thì đơn vị bạn cần phải thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và nộp thuế theo kê khai, và hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất phần mềm. Nếu đơn vị bạn không hạch toán riêng thì thu nhập từ hoạt động sản xuất phần mềm được ưu đãi thuế được xác định theo tỷ lệ doanh thu giữa hoạt động sản xuất phần mềm trên tổng doanh thu của doanh nghiệp.

Đơn vị bạn sẽ được tính lại theo mức ưu đãi như trên Phạm Law đã tư vấn.

Các dịch vụ của Phamlaw:

th tc gii th doanh nghip

dch v gii th công ty

–  th tc thành lp công ty

 

 

5/5 - (1 bình chọn)