Trình tự tăng vốn vào công ty cổ phần

Thưa luật sư,
Cty em là công ty Cổ phần có 03 thành viên thành lập năm 2011, nay muốn tăng vốn nhưng không muốn thêm thành viên thì phải tiến hành thủ tục như thế nào? Xin luật sư tư vấn giúp.
Cảm ơn Luật sư!

tang-von-dieu-le-cong-ty-co-phan

Trả lời: (mang tính chất tham khảo)
1. Cơ sở pháp lý
Luật Doanh nghiệp 2005;
+ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;
+ Nghị định số 05/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;
+ Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
+ Thông tư số 176/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về mức thu phí và lệ phí Đăng ký Kinh doanh.

2. Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần
Do bạn không muốn thay đổi thành viên và số lượng thành viên trong công ty cổ phần nên để tăng vốn trong trường hợp này, Đại hội đồng Cổ đông phải họp để thống nhất quyết định tăng vốn điều lệ của Công ty. Thủ tục như sau:
– Điều 40, Nghị định 43/2010/NĐ – CP quy định thủ tục Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty cổ phần, hồ sơ chuẩn bị bao gồm:
+) Thông báo tăng vốn điều lệ (mẫu tại phụ lục II – 1 ban hành tại thông tư 01/2013/TT-BKHĐT;
+) Bản sao biên bản họp về việc tăng vốn điều lệ của Đại hội đồng cổ đông (có chữ ký của chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc chữ ký của các cổ đông dự họp). Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.
+) Quyết định bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ của Đại hội đồng cổ đông. Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty (mẫu tham khảo);
+) Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;
– Doanh nghiệp của bạn nộp hồ sơ tại Phòng Đăng kinh doanh. Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp và trả kết quả
– Thời hạn giải quyết: 5ngày làm việc
Trên đây là quan điểm của Luật PhạmLaw về trường hợp của bạn, nếu còn vướng mắc bạn vui lòng kết nối đến chúng tôi để được tư vấn thêm, hi vọng rằng mọi thắc mắc của bạn sẽ được chúng tôi giải đáp triệt để.
Trân trọng./.

Rate this post