Thông tư số 08/2006/TT-BTM ngày 17 tháng 4 năm 2006

Thông tư số 08/2006/TT-BTM ngày 17 tháng 4 năm 2006 Hướng dẫn cách xác định xuất xứ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có xuất xứ không thuần túy theo Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 2 năm 2006 của chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa

Tải văn bản tại đây

Rate this post