Tính tiền do chuyển mục đích sử dụng khi có nhiều thửa trong một tỉnh

Tính tiền do chuyển mục đích sử dụng khi có nhiều thửa trong một tỉnh

Câu hỏi: Xin chào Luật sư, gia đình tôi có vấn đề muốn Luật sư tư vấn như sau:

Gia đình tôi có 2 thửa đất thuộc cùng tỉnh Hòa Bình: một thửa là đất ở có diện tích 56 m2, sử dụng từ năm 1999 mà không có tranh chấp ở huyện Mai Châu, được cấp Giấy chứng nhận năm 2015. Thửa thứ  có diện tích 420 m2, là đất nông nghiệp thuộc quy hoạch đất ở tại huyện Kỳ Sơn. Hiện nay gia đình muốn chuyển mục đích sử dụng thành đất ở đối với thửa thứ hai, nhưng chúng tôi còn một số thắc mắc như sau:

  • Chúng tôi có được chuyển mục đích sử dụng đối với toàn bộ 420 m2 của thửa đất ở Kỳ Sơn không?
  • Nếu được chuyển mục đích sử dụng thì tiền sử dụng đất được tính như thế nào ?

Mong Luật sư tư vấn giúp. Gia đình xin chân thành cảm ơn.

(Câu hỏi được biên tập lại từ mail gửi đến Bộ phận tư vấn pháp luật và thủ tục hành chính của Phamlaw)

Tính tiền do chuyển mục đích sử dụng khi có nhiều thửa trong một tỉnh
Tính tiền do chuyển mục đích sử dụng khi có nhiều thửa trong một tỉnh

Trả lời: (Câu trả lời chỉ mang tính chất tham khảo)

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Phamlaw.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính. Việc xác định tiền  sử dụng đất cần được thực hiện theo hướng dẫn cụ thể của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Dưới đất, Phamlaw xin đưa ra quan điêm tư vấn với trường hợp của bạn như sau:

Thứ nhất, quy định về chuyển mục đích sử dụng đất

Hiện nay Nhà nước thực hiện việc quản lý đất đai thông qua phân loại đất theo mục đích sử dụng. Do đó, khi chuyển mục đích sử dụng thì một số trường hợp người sử dụng đất phải được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; một số trường hợp không cần sự cho phép nhưng phải tiến hành đăng ký biến động tại cơ quan tài nguyên và môi trường.

Theo điểm d khoản 1 điều 57 Luật đất đai, thì trường hợp chuyển từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp cần được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc chuyển mục đích sử dụng phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương.

Như vậy, trường hợp của bạn có thể được chuyển mục đích sử dụng thành đất ở, do thửa đất thứ hai được xác định là nằm trong quy hoạch đất ở tại địa phương. Tuy nhiên, khi chuyển mục đích sử dụng thì việc xác định tiền sử dụng đất phải nộp cần căn cứ vào hạn mức giao đất ở tại địa phương.

Thứ hai, quy định về tính thu tiền sử dụng đất của hộ gia đình khi được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

Việc thu tiền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất, được hướng dẫn tại Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP. Theo Thông tư này thì việc xác định diện tích đất trong hạn mức phải bảo đảm nguyên tắc mỗi hộ gia đình, cá nhân chỉ được xác định diện tích đất trong hạn mức giao đất ở hoặc hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở một lần và trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Tiền sử dụng đất được xác định theo các căn cứ sau:

  • Diện tích đất được chuyển mục đích sử dụng;
  • Mục đích sử dụng đất;
  • Giá đất tính thu tiền sử dụng đất.

Trong đó, giá đất tính thu tiền sử dụng đất có thể được xác định theo:

  • Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định áp dụng trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở trong hạn mức; hoặc
  • Giá đất cụ thể theo các phương pháp so sách trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thăng dư quy định tại Nghị định của Chính phủ về giá đất trong những trường hợp nhất định.

Khoản 1 điều 7 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định: “1…. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân có nhiều thửa đất trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì hộ gia đình, cá nhân đó được cộng dồn diện tích đất của các thửa đất để xác định diện tích đất trong hạn mức giao đất ở hoặc hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở nhưng tổng diện tích đất lựa chọn không vượt quá hạn mức giao đất ở hoặc hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở tại địa phương nơi lựa chọn đầu tiên.”

Căn cứ vào quy định trên, thì trường hợp có nhiều thửa đất trong phạm vi một tỉnh thì tiền sử dụng đất được xác định như sau:

  • Hộ gia đình, cá nhân lựa chon thửa đất để xác định diện tích đất trong hạn mức;
  • Nếu thửa đất được lựa chọn trên chưa vượt hạn mức tại địa phương đó, thì diện tích đất trong hạn mức được xác định với thửa còn lại được tính bằng hạn mức còn thiếu của thửa đất thứ nhất chuyển sang; tiền sử dụng đất đối với phần diện tích này được áp giá đất tại Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành để tính thu tiền sử dụng đất;
  • Diện tích vượt hạn mức còn lại được tính theo các phương pháp so sách trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thăng dư quy định tại Nghị định của Chính phủ về giá đất nếu tiền sử dụng đất đối với trường hợp diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) từ 30 tỷ đồng trở lên đối với các thành phố trực thuộc Trung ương; từ 10 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; từ 20 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh còn lại trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức.

Trên đây là những ý kiến tư vấn của PHAMLAW về: “Tính tiền do chuyển mục đích sử dụng khi có nhiều thửa trong một tỉnh”. Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc hay cần thêm thông tin chi tiết, xin hãy liên hệ với tổng đài tư vấn thủ tục hành chính  hoặc bộ phận tư vấn pháp lý chuyên sâu 1900 của PHAMLAW. Để được tư vấn các dịch vụ cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thủ tục khi góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; đăng ký biến động đất đai khi thế chấp, chuyển mục đích sử dụng đất…, Quý khách hàng vui lòng kết nối tới số hotline: 097 393 8866, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

 > xem thêm:

 

Rate this post