Quy hoạch xây dựng vùng là gì?

Quy hoạch xây dựng vùng là gì?

Công ty Luật TNHH Phamlaw có nhận được câu hỏi từ bạn có email Ngocanh…@gmail.com với nội dung câu hỏi như sau:

Tôi đang tìm hiểu về hoạt động quy hoạch xây dựng. Tuy nhiên tôi vẫn chưa hiểu rõ về khái niệm quy hoạch xây dựng vùng là gì? Rất mong Luật sư có thể tư vấn giúp tôi. Cảm ơn Luật sư!

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Luật PhamLaw. Với câu hỏi của bạn, Phamlaw xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Văn bản hợp nhất 02/2020/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Xây Dựng

Văn bản hợp nhất 07/2019/VBHN-BXD hợp nhất Nghị định hướng dẫn về quy hoạch xây dựng

NỘI DUNG TƯ VẤN

1. Quy hoạch xây dựng vùng là gì?

Quy hoạch xây dựng vùng là một khái niệm được dùng chung cho các loại quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện.

Căn cứ tại Khoản 31 Điều 3 Văn bản hợp nhất 02/2020/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Xây Dựng thì “Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện là việc tổ chức hệ thống đô thị, nông thôn, khu chức năng và hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong địa giới hành chính của liên huyện, một huyện trong tỉnh phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội trong từng thời kỳ”.

Việc lập quy hoạch xây dựng sẽ thiết lập trên cơ sở chiến lược phát triển kinh tế – xã hội tạo lập không gian môi trường thích hợp cho người dân sinh sống. Trong đó, hệ thống bản đồ và quy định làm công cụ pháp lý để quản lý kiểm soát quá trình đầu tư xây dựng phát triển nông thôn, đô thị, khu chức năng và hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi lập quy hoạch.

Quy Hoach Xay Dung Vung La Gi
Quy hoạch xây dựng vùng là gì?

Các chuyên gia khi lập quy hoạch xây dựng cần dựa trên các quy hoạch khác như sau:

  • Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, do ngành Kế hoạch Đầu tư chịu trách nhiệm
  • Quy hoạch sử dụng đất, hay là quy hoạch sử dụng tài nguyên đất có tính “tổng thể”, “tính lâu dài” và “tính chiến lược” do ngành Tài nguyên Môi trường chịu trách nhiệm
  • Quy hoạch bảo vệ môi trường do ngành Tài nguyên Môi trường chịu trách nhiệm
  • Quy hoạch cơ sở hạ tầng kỹ thuật: cấp nước, thoát nước, cấp điện, ,giao thông, xử lý chất thải do các cơ quan chuyên ngành chịu trách nhiệm.

2. Nguyên tắc lập quy hoạch xây dựng vùng

2.1 Các nguyên tắc lập quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện

Căn cứ tại Khoản 3, Điều 6 Văn bản hợp nhất 07/2019/VBHN-BXD hợp nhất Nghị định hướng dẫn về quy hoạch xây dựng quy định các vùng liên huyện, vùng huyện trong một tỉnh lập quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trên cơ sở đề xuất của Sở Xây dựng các tỉnh (Sở Quy hoạch – Kiến trúc các thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh), đáp ứng yêu cầu quản lý, làm cơ sở lập quy hoạch xây dựng các khu chức năng đặc thù, các quy hoạch chung xây dựng xã và quy hoạch chung các đô thị thuộc huyện.

2.2 Các yêu cầu về nội dung nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện

Căn cứ tại Điều 7 Văn bản hợp nhất 07/2019/VBHN-BXD hợp nhất Nghị định hướng dẫn về quy hoạch xây dựng quy định về các yêu cầu về nội dung, nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện bao gồm:

Thứ nhất, Yêu cầu về nội dung nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện:

  • Luận cứ, xác định phạm vi ranh giới vùng; mục tiêu và thời hạn quy hoạch.
  • Khái quát vùng lập quy hoạch xây dựng và các dự báo phát triển của các ngành có liên quan.
  • Dự báo sơ bộ quy mô dân số, đất đai, tỷ lệ đô thị hóa, tiềm năng, động lực phát triển, theo từng giai đoạn 10 năm, 20 năm; đề xuất lựa chọn các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật áp dụng.
  • Các yêu cầu về thu thập số liệu, phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên và hiện trạng; yêu cầu về định hướng phát triển không gian, hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật vùng liên huyện, vùng huyện; yêu cầu về đánh giá môi trường chiến lược, quản lý quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện; yêu cầu đối với việc đề xuất các chương trình, dự án ưu tiên.
  • Danh mục, số lượng hồ sơ, sản phẩm, tiến độ và tổ chức thực hiện.
  • Những yêu cầu khác liên quan đến đặc điểm riêng của từng vùng.

Thứ hai, Tổng dự toán kinh phí lập quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện.

Thời gian lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện không quá 02 tháng

3. Vai trò của quy hoạch xây dựng vùng

Quy hoạch xây dựng nói chung và vấn đề quy hoạch xây dựng vùng nói riêng là một trong những vấn đề rất phúc tạp và nó có thể ảnh hưởng đến rất nhiều các yếu tố có liên quan khác dân số, đất đai, tỷ lệ đô thị hóa, tiềm năng, động lực phát triển,… Chính vì vậy, để có thể thực hiện được một quá trình quy hoạch xây dựng vùng đạt được hiệu quả tốt nhất thì các chủ thể khi tham gia vào việc quy hoạch xây dựng vùng này cần phải tuân thủ các nguyên tắc về quy hoạch xây dựng vùng. Không những thế mà cần phải thực hiện những hoạt động như đưa ra các luận cứ; mục tiêu và thời hạn quy hoạch và mức độ ảnh hưởng của việc quy hoạch xây dựng vùng đến cuộc sống thực tế.

Quy hoạch xây dựng vùng đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức, sắp xếp không gian lãnh thổ, đồng thời là cơ sở để khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên hợp lý, đất đai, nhân lực, các điều kiện kinh tế, xã hội để phát huy tối đa sự phát triển. Bên cạnh đó, quy hoạch xây dựng còn nhằm thu hút đầu tư, làm nền tảng cho phát triển bền vững. Đồng thời, quy hoạch xây dựng giúp cho ổn định đời sống dân cư, tạo lập môi trường sống vững chắc cho họ, từ đó, huy động sức người để bảo vệ các di tích, môi trường, cảnh quan và duy trì bản sắc dân tộc.

Hy vọng bài viết trên đây của Phamlaw sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm quy hoạch xây dựng vùng. Để biết thêm các thông tin chi tiết về vấn đề này, Quý bạn đọc có thể kết nối tổng đài 1900 để được tư vấn chuyên sâu. Ngoài ra, Luật Phamlaw còn cung cấp nhiều dịch vụ liên quan đến thành lập, giải thể, tổ chức lại doanh nghiệp,…Để được hỗ trợ các dịch vụ có liên quan đến các thủ tục hành chính, Quý khách hàng kết nối số hotline 091 611 0508 hoặc 097 393 8866, Phamlaw luôn sẵn sàng hỗ trợ.

5/5 - (1 bình chọn)