Đơn khởi kiện tranh chấp đất đai

Đơn khởi kiện tranh chấp đất đai

Đơn khởi kiện tranh chấp đất đai viết như thế nào cho hợp lý và chính xác? Cùng Phamlaw tìm hiểu về cách trình bày đơn khởi kiện về tranh chấp đất đai sao cho hiệu quả

Dịch vụ tranh tụng

Tranh chấp đất đai đang ngày càng phổ biến, việc nộp hồ sơ khởi kiện lên Tòa án yêu cầu giải quyết tranh chấp không còn xa lạ, tuy nhiên, việc viết đơn khởi kiện để yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai sao cho chính xác và đúng quy định của pháp luật không phải ai cũng biết. Hôm nay, thay mặt Phamlaw tôi xin trình bày về cách viết đơn khởi kiện yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai sao cho đúng yêu cầu pháp lý:

Thứ nhất, về các nội dung chính trong đơn khởi kiện tranh chấp đất đai: Theo quy định tại Điều 189 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 xác định các nội dung chính trong đơn khởi kiện bao gồm:

 1. Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện;
 2.  Tên Tòa án nhận đơn khởi kiện;
 3. Tên, nơi cư trú, làm việc của người khởi kiện.
 4. Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền và lợi ích được bảo vệ (nếu có)
 5. Tên, nơi cư trú, làm việc của người bị kiện
 6. Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
 7. Quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm; những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết đối với người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
 8. Họ, tên, địa chỉ của người làm chứng (nếu có);
 9. Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện.

Đơn khởi kiện thực hiện theo mẫu số 01 Nghị quyết số 02/2006/NQ – HĐTP về hướng dẫn thi hành các quy định trong phần thứ hai “Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm của Bộ luật Tố tụng dân sự”.

– Mục 1: Ghi địa điểm và ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện, ví dụ Nam Định, ngày…tháng.. năm…)

– Mục 2: Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Toà án đó.

–  Mục 3: Ghi họ tên người khởi kiên, nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi họ và tên; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.

– Mục 4:  Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H); nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H).

Các mục 5, 7,9 ghi tương tự như mục 3. Nếu là cá nhân thì ghi họ và tên, nếu là cơ quan, tổ chúc thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.

Đơn khởi kiện tranh chấp đất đai
Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai

Các mục 6,8,10 ghi tương tự như hướng dẫn tại mục 4.

Mục 11 nêu cụ thể từng yêu cầu giải quyết. Ví dụ

 1. Yêu cầu chấm dứt việc tranh chấp
 2. Yêu cầu trả lại diện tích đất đang sử dụng bất hợp pháp
 3. Yêu cầu hoàn trả tiền thuế sử dụng đất nông nghiệp đã đóng trong thời gian 3 năm….

Mục 12, 13 nêu rõ họ, tên và địa chỉ chỉ của người làm chứng  (thôn, xã, huyện, tỉnh), nếu là nơi làm việc, thì ghi địa chỉ nơi người đó làm việc (ví dụ: Nguyễn Văn A, công tác tại Công ty B, trụ sở làm việc tại số …phố…quận…TP Hà Nội).

Mục 14: Ghi rõ những tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện gồm những tài liệu gì và đánh số theo thứ tự: Ví dụ:

 1. Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các tài sản khác gắn liền với đất.
 2. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất( bản sao)
 3. Biên lai nộp thuế sử dụng đất
 4. Biên bản hòa giải giải quyết tranh chấp tại UBND xã nơi có đất tranh chấp. …
  Mục 15:  Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án (ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Toà án biết khi xảy ra tranh chấp một trong các đương sự đã đi nước ngoài chữa bệnh, những người cũng tham gia tranh chấp phát sinh …).

Mục 16: Mục ký tên hoặc điểm chỉ của người khởi kiện, nếu người khởi kiện là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện; nếu là người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện thì phải ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó.

Trên đây là phần giới thiệu của chúng tôi về đơn khởi kiện tranh chấp đất đai, nếu còn bất cứ thắc mắc nào khác có liên quan, anh có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua tổng đài tư vấn chuyên sâu 1900 hoặc qua số hotline 0973938866 để được tư vấn hỗ trợ các dịch vụ pháp lý khác nhanh nhất.

Mẫu đơn khởi kiện theo mẫu số 01 đính kèm Nghị quyết số 02/2006/NQ – HĐTP về hướng dẫn thi hành các quy định trong phần thứ hai “Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm của Bộ luật Tố tụng dân sự”.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do – Hạnh phúc

……(1), ngày….. tháng …… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi: Toà án nhân dân (2)………………………………………………

Họ và tên người khởi kiện: (3)………………………………………………….

Địa chỉ: (4) ……………………………………………………………….…….

Họ và tên người có quyền và lợi ích được bảo vệ (nếu có) (5) …………………

Địa chỉ: (6) …………………………………………………………………………..

Họ và tên người bị kiện: (7) ……..………………………………………….…….

Địa chỉ: (8) …………………………………………………………………….…….

Họ và tên người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)…….. ……………….

Địa chỉ: (10) ……………………………………………………………………….

Yêu cầu Toà án giải quyết những vấn đề sau đây đối với bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (11)…………………………………………….…………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Họ và tên người làm chứng (nếu có) (12)……..…………………… ……………

Địa chỉ: (13) ………………………………………………………….………..

Những tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)

1……………………………………………………………………………….

2…………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15)…………………………………….……….

Người khởi kiện (16)