Trang chủ – Dịch vụ doanh nghiệp

Thủ tục giải thể công ty cổ phần

Dịch vụ giải thể công ty cổ phần trên toàn quốc

Theo số liệu thống kê được đăng tải tại Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký DN, riêng trong tháng 9 năm 2018,...

Thủ tục giải thể công ty TNHH theo quy định mới

Thủ tục giải thể công ty TNHH theo quy định mới

VÌ SAO NÊN LỰA CHỌN DỊCH VỤ GIẢI THỂ CÔNG TY CỦA PHAMLAW? – Mức phí dịch vụ cạnh tranh, hồ sơ nhanh...

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói toàn quốc

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói toàn quốc

TẠI SAO QUÝ KHÁCH HÀNG NÊN LỰA CHỌN PHAMLAW? – Dịch vụ giải thể giải thể doanh nghiệp với chi phí thấp...

Các đối tượng không được bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế

Các đối tượng không được bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế

Nhìn chung, việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ – sự sáng tạo, sản phẩm trí tuệ của con người đang...

Trình tự tiến hành đăng ký sáng chế năm 2017

Những lưu ý khi lựa chọn địa điểm đặt trụ sở chính của công ty

Khi mà chính sách quản lý của Nhà nước ngày theo hướng khuyến khích tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp,...

Tư vấn xây dựng Quy chế Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên

Tư vấn xây dựng Quy chế Hội đồng quản trị – Hội đồng thành viên

Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên là hai cơ quan đầu não của doanh nghiệp, mọi quyết định của cơ...

Tư vấn xây dựng quy chế ban giám đốc

Tư vấn xây dựng quy chế ban giám đốc

Các nội dung chính của dịch vụ tư vấn xây dựng quy chế Ban giám đốc Công ty: – Tư vấn xây dựng cơ...

Tư vấn quản lý rủi ro trong doanh nghiệp

Tư vấn quản lý rủi ro trong doanh nghiệp

Mọi doanh nghiệp hoạt động đều hướng tới mục tiêu tạo ra lợi thế cạnh tranh và đem lại giá trị tăng...

Tư vấn thủ tục giải thể công ty TNHH MTV

Tư vấn thủ tục giải thể công ty TNHH MTV

 Để giúp công ty TNHH MTV hiểu rõ và thực hiện dễ dàng thủ tục giải thể doanh nghiệp, (GTDN) chúng tôi xin...

Tư vấn thủ tục giải thể doanh nghiệp công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Tư vấn thủ tục giải thể doanh nghiệp công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Để giúp công ty TNHH 2 thành viên trở lên hiểu rõ và thực hiện dễ dàng thủ tục giải thể doanh...

Tư vấn thủ tục tạm ngừng hoạt động công ty cổ phần

Tư vấn thủ tục tạm ngừng hoạt động công ty cổ phần

Để giúp công ty cổ phần hiểu rõ hơn về thủ tục tạm ngừng hoạt động, chúng tôi xin hướng dẫn thủ tục...