Hướng dẫn thay đổi địa chỉ công ty cùng quận

Hướng dẫn thay đổi địa chỉ công ty cùng quận

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có thể thay đổi địa chỉ công ty để thuận tiện cho quá trình mở rộng quy mô và phát triển kinh doanh của mình. Khi thay đổi địa chỉ công ty, địa điểm trụ sở chính cùng quận, doanh nghiệp cần làm đủ các thủ tục, hồ sơ thông báo cho cơ quan chức năng theo đúng với quy định của pháp luật hiện hành.

Vậy quy trình thay đổi địa chỉ công ty cùng quận cần những thủ tục gì, mức lệ phí như thế nào, có phức

tạp không? Dưới đây Phamlaw sẽ hướng dẫn cụ thể để các bạn có thể thực hiện thủ tục này một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

1. Căn cứ pháp lý

– Luật doanh nghiệp 2020

– Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

– Thông tư 01/2021/ TT–BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

– Thông tư 47/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp

– Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

2. Khái niệm địa chỉ công ty

Theo quy định tại điều 42 Luật doanh nghiệp 2020 thì Địa chỉ công ty là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp được đặt trên lãnh thổ Việt Nam. Địa chỉ công ty được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Doanh nghiệp thành lập và hoạt động phải có trụ sở chính. Việc lựa chọn trụ sở chính cho doanh nghiệp là một trong những vấn đề các cá nhân, tổ chức cần lưu ý khi thành lập doanh nghiệp. Pháp luật quy định địa chỉ trụ sở chính công ty phải chính xác, rõ ràng và thuộc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp. Trụ sở chính được coi là tài sản hợp pháp của doanh nghiệp. Khi thay đổi trụ sở, sẽ không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với quan hệ hợp đồng, dân sự và pháp luật doanh nghiệp.

Thay đổi địa chỉ công ty cùng quận là thủ tục hành chính được thực hiện tại Sở kế hoạch đầu tư. Để ghi nhận địa chỉ công ty mới trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Đầu tiên doanh nghiệp sẽ phải thực hiện những thủ tục thay đổi địa chỉ với cơ quan thuế trước khi thay đổi địa chỉ công ty trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

3. Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cùng quận

Công ty thay đổi địa chỉ trong phạm vi quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh sẽ làm thay đổi thông tin quản lý đăng ký kinh doanh và thông tin đăng ký thuế nhưng không làm thay đổi cơ quan quản lý thuế. Do vậy, khi công ty muốn thay đổi địa chỉ công ty cùng quận, công ty chỉ cần thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi công ty đặt trụ sở.

Dưới đây, Phamlaw sẽ hướng dẫn cho Quý khách hàng các bước để thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cùng quận theo quy định pháp luật mới nhất.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty cùng quận

Căn cứ theo điều 47 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp thì Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty cùng quận gồm có:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký (Phụ lục II-1 Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT)

– Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

– Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh;

– Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

– Trường hợp không phải người đại diện theo pháp luật hoặc chủ sở hữu của doanh nghiệp trực tiếp nộp hồ sơ thì cần có Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh kèm theo bản sao chứng thực (hoặc bản photo kèm bản chính để đối chiếu) một trong các giấy tờ sau:

+ Đối với công dân Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực;

+ Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế Hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

Bước 2: Nộp hồ sơ chuyển trụ sở chính tới Phòng Đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ theo các phương thức sau:

– Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở;

– Đăng ký nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính;

– Đăng ký nộp hồ sơ qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn)

Lưu ý: Theo quy định tại Thông tư 47/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp thì cá nhân/tổ chức khi nộp hồ sơ chuyển trụ sở chính tới Phòng Đăng ký kinh doanh thì phải nộp các khoản phí sau:

Thứ nhất, Đối với hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính:

– Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 50.000 đồng/hồ sơ.

– Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/hồ sơ.

Thứ hai, Đối với hồ sơ nộp qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp:

– Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: Miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

– Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/hồ sơ.

Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ thay đổi địa chỉ

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận địa chỉ trụ sở chính của công ty; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do ( Theo khoản 3 điều 30 Luật doanh nghiệp 2020 )

Bước 3: Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ghi nhận địa chỉ mới công ty.

Doanh nghiệp có thể đăng ký nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính hoặc nhận kết quả trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh.

Kết quả nhận được: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thể hiện thông tin địa chỉ mới

Bước 4 : Đăng bố cáo thay đổi

Việc đăng bố cáo thay đổi sẽ được Phòng đăng ký kinh doanh thực hiện bằng cách cập nhật thông tin mới nhất của công ty lên trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký kinh doanh ngay thời điểm có giấy phép kinh doanh mới.

Lưu ý: Theo quy định tại  Điều 32 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định rất rõ ràng rằng doanh nghiệp sau khi được Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ghi nhận địa chỉ mới công ty phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải nộp phí theo quy định của pháp luật trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được công khai. Quá thời hạn nêu trên, các doanh nghiệp sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại điều 45 Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Mức phạt mà các doanh nghiệp có thể phải chịu dao động từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

– Không thông báo công khai nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

– Thông báo công khai nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp không đúng thời hạn quy định.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thông báo nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đối với các hành vi vi phạm nêu trên.

4. Những lưu ý khi thay đổi địa chỉ công ty cùng quận

Thứ nhất, Khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở công ty cùng quận doanh nghiệp phải thực hiện công bố nội dung đăng ký kinh doanh (với địa chỉ mới) trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.

Thứ hai, Lưu ý về hóa đơn sau khi đổi địa chỉ công ty cùng quận

Bởi vì trên hóa đơn công ty có thể hiện thông tin gồm tên công ty, mã số thuế, địa chỉ công ty nên khi công ty đổi địa chỉ – thay đổi giấy phép kinh doanh hoàn tất thì phải lưu ý lúc này hóa đơn không còn giá trị sử dụng nữa.

– Trường hợp công ty sử dụng hóa đơn giấy và vẫn tiếp tục sử dụng, Công ty khắc dấu địa chỉ, đóng lên địa chỉ trên hóa đơn và Thông báo thay đổi thông tin hóa đơn đã phát hành tới cơ quan quản lý thuế mới chuyển đến.

– Trường hợp công ty sử dụng hóa đơn điện tử công ty thực hiện Thông báo thay đổi thông tin hóa đơn đã phát hành tới cơ quan quản lý thuế mới chuyển đến.

– Trường hợp công ty đã hủy hóa đơn tại cơ quan thuế cũ (nơi chuyển đi) công ty thực hiện thông báo phát hành hóa đơn mới để sử dụng.

Thứ ba, Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền.

Thứ tư, Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.

Hướng dẫn thay đổi địa chỉ công ty cùng quận – Phamlaw

Xem thêm: >>>

Rate this post