Nghị định số 43 hướng dẫn luật doanh nghiệp

Nghị định số 43/2010/NĐ-CP

Nghị định này quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh; quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp.

Rate this post