Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 09 năm 2012

Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 09 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng

Tải văn bản tại đây

Rate this post