Áp dụng công nghệ thanh toán điện tử cho ngành hải quan

  Ông Hoàng Việt Cường, phó tổng giám đốc tổng cục hải quan mới đây bày tỏ sự lạc quan trong việc đổi mới, phát triển khả năng ứng dụng công nghệ thông tin góp phần cải  thiện tốc độ xử lý kê khai thuế hải quan cho nhiều doanh nghiệp.

Thu thuế điện tử tại Chi cục thuế Hà Nội số 9 Đào Duy Anh

  Số liệu từ Cục Tin học, Công nghệ và Thống kê hải quan cho thấy rằng: sau khi áp dụng các công nghệ thanh toán điện tử mới, số lượng các doanh nghiệp giao thương xuất nhập khẩu, làm tờ khai hải quan và các khoản thu thuế hàng năm đã tăng lên nhanh chóng.

  Đã có hơn 4,1 nghìn tỷ tờ khai hải quan được lập vào năm ngoái, trong khi chỉ có 1,94 triệu  tờ khai được lập từ năm 1994.

  Ngân sách nhà nước riêng trong lĩnh vực thuế hải quan tăng từ 2,47 tỷ USD(1995) lên 8,4 tỷ USD vào năm ngoái.

  Ngành hải quan đã phối hợp với các tổ chức tài chính và ngân hàng, bước đầu tạo nền tảng cho việc công nghiệp hóa ngành thanh toán điện tử qua đó giúp minh bạch tình hình tài chính và giảm thiểu lạm phát cho nền kinh tế.

  Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Việt nam (Vietinbank) – ông Nguyễn Viết Mạnh cho biết: Dự án thử nghiệm khả năng thanh toán điện tử tại Việt Nam giữa Vietinbank, Tổng cục Hải quan và Kho bạc Nhà nước đã có những thành công rõ nét. Đã có hơn 100 tỷ đồng tiền thuế của Vietinbank nộp vào Kho bạc nhà nước tính từ năm 2009 đến nay.

  Trong giai đoạn thí điểm triển khai thực hiện các phương pháp mới, Tổng cục hải quan đã ký kết các thỏa thuận song phương với ba ngân hàng bao gồm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Công thương (Vietinbank) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank).

  Các doanh nghiệp cũng đã có những phản hồi tích cực khi áp dụng công nghệ thanh toán điện tử mới vào doanh nghiệp của mình. Một đại diện từ FPT cho biết: Việc áp dụng công nghệ thanh toán mới giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và giảm thiểu chi phí phát sinh trong quá trình kê khai thuế so với phương thức kê khai truyền thống.

  Tuy đánh giá cao công nghệ thanh toán mới,  đại diện của BIDV, Vietinbank và Agribank cũng bày tỏ quan điểm rằng: nếu không áp dụng công nghệ này một cách thấu đáo và toàn diện thì sẽ gây nhiều cản trở cho doanh nghiệp trong quá trình quyết toán thuế.

  Tổng cục Hải quan đã được dự kiến ​​sẽ tiếp tục thực hiện việc áp dụng công nghệ thanh toán điện tử mới cho toàn bộ  các chi nhánh hải quan khác trên địa bàn cả nước.

Xem thêm: Dịch vụ quyết toán thuế chuyên nghiệp

Rate this post