Tra cứu và đăng ký nhãn hiệu tập thể tại Cục sở hữu trí tuệ

Tra cứu và đăng ký nhãn hiệu tập thể tại Cục sở hữu trí tuệ.
PhamLaw là một đại diện sở hữu trí tuệ, có chức năng tư vấn về bảo hộ thương hiệu trong đó có nhãn hiệu tập thể.

Để tra cứu và đăng ký nhãn hiệu tập thể, tổ chức đăng ký phải chuẩn bị mẫu nhãn hiệu và sản phẩm dịch vụ dự định đăng ký.

Nội dung công việc đăng ký nhãn hiệu tập thể:

1. Về phạm vi công việc của Luật sư Sở hữu trí tuệ.
Các công việc mà chúng tôi sẽ tiến hành cho việc thực hiện công việc mà Quý cơ quan yêu cầu như sau:

– Đánh giá sơ bộ liệu dấu hiệu đang xem xét có khả năng được bảo hộ như một nhãn hiệu theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam hay không?

– Tra cứu trên cơ sở dữ liệu của Cục sở hữu trí tuệ và Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới để xác định liệu dấu hiệu bi xem xét có bị coi là trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu đã được bảo hộ hoặc các đơn đăng ký nhãn hiệu có ngày nộp đơn trước hay không?

2. Chi phí và thời hạn thực hiện công việc
Chi phí gồm có chi phí tra cứu và đăng ký, chi phí tư vấn xây dựng quy chế nhãn hiệu tập thể.
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể.

3. Thông tin và tài liệu yêu cầu
Để có thể báo phí tra cứu cụ thể và thực hiện việc tra cứu, Quý cơ quan vui lòng cung cấp cho chúng tôi các thông tin và tài liệu sau:

– Mẫu nhãn hiệu cần đăng ký;

– Danh mục sản phẩm, dịch vụ mà Quý cơ quan muốn đăng ký;

– Tên và địa chỉ của tổ chức đứng tên đăng ký nhãn hiệu này.

===============
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hướng dẫn chi tiết.

Công ty tư vấn Phamlaw

Tng 5M, tòa nhà Bình Vượng
s 200, đường Quang Trung, qun Hà Đông, thành ph Hà N
Hotline: 097.393.8866; Tng đài tư vn pháp lut: 1900 2118
Email : pham.lawyer8866@gmail.com