Thủ tục đăng ký nhãn hiệu mới nhất

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu mới nhất

Nhãn hiệu là dấu hiệu bao gồm: từ, chữ cái, số, hình ảnh, màu sắc, logo… hoặc sự kết hợp giữa các yếu tố đó, có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp này với hành hóa, dịch vụ của doanh nghiệp khác sản xuất/cung cấp. Có ý nghĩa không chỉ là một loại tài sản có giá trị của doanh nghiệp, doanh nghiệp có logo, nhãn hiệu còn là một yếu tố giúp nâng tầm thương hiệu, đẳng cấp của sản phẩm. Thực tế, doanh nghiệp sản xuất hàng hóa hay cung cấp dịch vụ ra thị trường mà gắn nhãn hiệu của doanh nghiệp cũng là một phương thức thu hút thiện cảm của người tiêu dùng về một sản phẩm có nguồn gốc, chất lượng. Vì vậy, pháp luật quy định nhãn hiệu là một trong những đối tượng được bảo hộ liên quan đến sở hữu công nghiệp, việc đăng ký nhãn hiệu mang lại cho công ty bạn đặc quyền ngăn chặn người khác sử dụng nhãn hiệu trùng hoặc tương tự giây nhầm lẫn. Vậy, trình tự, thủ tục đăng ký nhãn hiệu được thực hiện như thế nào? Trong khuôn khổ bài viết dưới đây, công ty Luật PhamLaw xin giới thiệu tổng quát về thủ tục đăng ký nhãn hiệu.

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu mới nhất
Thủ tục đăng ký nhãn hiệu mới nhất

Điều kiện thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu

 • Tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đăng ký

Mọi tổ chức, cá nhân kinh doanh đều có quyền đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm (hàng hóa, dịch vụ do mình sản xuất, cung cấp).

Chủ thể kinh doanh thương mại hàng hóa có quyền đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm mình buôn bán với điều kiện người sản xuất đồng ý và không sử dụng nhãn hiệu đó;

Tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc liên quan đến hàng hóa, dịch vụ có quyền đăng ký nhãn hiệu chứng nhận nhưng không được tiến hành sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đó.

 • Điều kiện đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Điều 72 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2019 quy định điều kiện chung đối với nhãn hiệu được bảo hộ như sau:

“Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc;

2. Có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác”.

Cụ thể:

Thứ nhất, về dấu hiệu

Dấu hiệu không được trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với: (1) Hình quốc kỳ, quốc huy của các nước; (2) Biểu tượng, cờ, huy hiệu, tên viết tắt, tên đầy đủ của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hộ, tổ chức xã hội – nghề nghiệp và tổ chức quốc tế trừ trường hợp được cơ quan, tổ chức đó cho phép; (3) Tên thật, biệt hiệu, bút danh, hình ảnh của lãnh tụ, anh hung dân tộc, danh nhân của Việt Nam, của nước ngoài; (4) Dấu chứng nhận, dấu kiểm tra, dấu ban hành của tổ chức quốc tế;

Dấu hiệu không được gây nhầm lẫn hoặc có tính chất lừa dối người tiêu dùng về nguồn gốc xuất xứ, tính năng, công dụng, chất lượng của hàng hóa dịch vụ.

Thứ hai, về khả năng phân biệt.

Pháp luật quy định nhãn hiệu được coi là có khả năng phân biệt nếu được tạo thành từ một hoặc một số yếu tố dễ nhận biết, dễ ghi nhớ hoặc từ nhiều yếu tố kết hợp thành một tổng thể dễ nhận biết, dễ ghi nhớ, nhưng không được là những dấu hiệu hình học đơn giản, chữ số, chữ cái không thông dụng hoặc những biểu tượng mang tính quy ước, mô tả các thông tin liên quan đến sản phẩm, dịch vụ…

 • Thành phần hồ sơ

Hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cơ bản bao gồm các giấy tờ, tài liệu sau:

 1. Tờ khai đăng ký nhãn hiệu (02 bản);
 2. 06 mẫu nhãn hiệu;

Ngoài ra, đối với nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, hồ sơ cần có thêm cái tài liệu sau:

 • Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể/nhãn hiệu chứng nhận;
 • Bản thuyết minh tính chất, chất lượng đặc thù của sản phẩm mang nhãn hiệu đối với nhãn hiệu chứng nhận chất lượng sản phẩm/chứng nhận nguồn gốc địa lý, nhãn hiệu tập thể dùng có sản phẩm có tính chất đặc thù;
 • Bản đồ xác định lãnh thổ đối với nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của sản phẩm, nhãn hiệu tập thể gắn với địa danh;
 • Văn bản đồng ý của UBND cấp tỉnh đối với nhãn hiệu tập thể gắn với địa danh.

Lưu ý: Trường hợp đơn đăng ký nộp thông qua đại diện sở hữu trí tuệ, hồ sơ phải kèm theo Giấy ủy quyền.

Quy trình thực hiện thủ tục

Bước 1: Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu nộp một bộ hồ sơ bao gồm các giấy tờ nêu trên đến Cục Sở hữu trí tuệ.

Bước 2: Thẩm định hình thức đơn

Thời hạn thẩm định hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu là 01 tháng.

Sau khi tiếp nhận đơn đăng ký, chuyên viên sẽ tiến hành kiểm tra, xem xét đơn đăng ký có tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn (ngôn ngữ, thông tin chủ đơn/đại diện sở hữu trí tuệ, chữ ký…), có thể xảy ra hai trường hợp như sau:

 • Đơn hợp lệ sẽ được tiếp tục xem xét, thẩm định nội dung đơn;
 • Đơn không hợp lệ: Cục sở hữu trí tuệ sẽ gửi công văn dự định từ chối đơn.

Bước 3: Công bố đơn

Trường hợp quý Khách được ra thông báo đơn hợp lệ, trong thời gian 02 tháng kể từ ngày có thông báo chấp nhận đơn hợp lệ do Cục Sở hữu trí tuệ cấp sẽ được đăng công báo trên trang thông tin của Cục sở hữu trí tuệ.

Bước 4: Thẩm định nội dung đơn

Thời hạn thẩm định nội dung đơn là 09 tháng kể từ ngày đơn đăng ký được đăng công báo lên cổng thông tin của Cục sở hữu trí tuệ.

Theo đó, trong quá trình thẩm định nội dung đơn, Cục sở hữu trí tuệ sẽ tập trung kiểm tra khả năng phân biệt của nhãn hiệu đó dựa trên 2 yếu tố: nhãn hiệu không có yếu tố vi phạm quy định của pháp luật, thuần phong mỹ tục; và không trùng hoặc tương tự với những nhãn hiệu đã được nộp đơn đăng ký/bảo hộ trước đó. Kết quả thẩm định nội dung đơn có thể xảy ra 02 trường hợp:

 • Nhãn hiệu đủ điều kiện được cấp văn bằng, Cục sở hữu trí tuệ sẽ gửi thông báo cấp văn bằng bảo hộ, và trong khoảng thời gian 01 tuần, chủ đơn đăng ký sẽ nhận được văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, chính thức xác lập quyền sử dụng độc quyền đối với nhãn hiệu đó;
 • Nhãn hiệu không đủ điều kiện cấp văn bằng bảo hộ, chủ đơn sẽ nhận được quyết định dự định từ chối cấp văn bằng trong đó nêu rõ lý do từ chối. Trong thời hạn 01 tháng, nếu có ý kiến phản đối quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ, chủ đơn có thể gửi công văn trả lời đến Cục Sở hữu trí tuệ.

Lệ phí nhà nước

Lệ phí nhà nước về đăng ký nhãn hiệu mới nhất được quy định tại thông tư số 31/2020/TT-BTC sửa đổi thông tư 263/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp quy định các khoản lệ phí chủ đơn phải nộp bao gồm:

 • Lệ phí nộp đơn: 150.000 đồng
 • Lệ phí công bố đơn: 120.000 đồng
 • Phí thẩm định đơn: 550.000 đồng
 • Phí tra cứu phục vụ thẩm định: 180.000 đồng
 • Lệ phí cấp văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng
 • Lệ phí đăng bạ: 120.000 đồng
 • Lệ phí công bố văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng

Công việc PhamLaw sẽ thực hiện khi Quý khách sử dụng dịch vụ thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Đối với thủ tục đăng ký nhãn hiệu, PhamLaw là đơn vị với đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý am hiểu pháp luật Sở hữu trí tuệ và có kinh nghiệm dày dặn trong việc thực hiện các thủ tục hành chính có thể giúp Quý khách có được kết quả một cách nhanh chóng nhất. Với dịch vụ thực hiện thủ tục đăng ký quyền sở hữu công nghiệp của PhamLaw, chúng tôi sẽ thay mặt Quý khách thực hiện các công việc sau:

 • Tư vấn cho quý Khách quy định của pháp luật hiện hành về Sở hữu trí tuệ nói chung, sở hữu công nghiệp nói riêng và thủ tục đăng ký nhãn hiệu;
 • Soạn hồ sơ đầy đủ và hợp lệ phục vụ cho việc thực hiện thủ tục;
 • Đại diện cho quý Khách thực hiện thủ tục tại Cục Sở hữu trí tuệ;
 • Thay mặt quý Khách nhận kết quả và bàn giao lại cho quý Khách.

Trên đây là tư vấn của công ty TNHH tư vấn PhamLaw về Thủ tục đăng ký nhãn hiệu mới nhất. Nếu khách hàng có bất kỳ thắc mắc hay cần thêm thông tin chi tiết, xin hãy liên hệ với bộ phận tư vấn thủ tục hành chính 1900 của công ty TNHH tư vấn PhamLaw. Để được tư vấn các dịch vụ quý khách hàng vui lòng kết nối tới số hotline: 097 393 8866, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ. Hãy đến với Công ty Luật Phạm Law để nhận được dịch vụ tốt nhất cho mọi khách hàng.

Rất mong nhận được sự hợp tác của khách hàng!

Trân trọng!

Xem thêm:

 

5/5 - (4 bình chọn)