Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp

Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp

Việt Nam trong những năm trở lại đây, số lượng người lao động tìm kiếm việc làm phù hợp với năng lực, trình độ và nhu cầu của bản thân ngày một lớn. Tuy nhiên không vì vậy mà những nhà tuyển dụng dễ dàng tìm được những nguồn lao động đó. Việc thiếu kết nối giữa người lao động và người sử dụng lao động khiến cho số lượng người lao động không có việc làm và các doanh nghiệp không tìm kiếm được nhân sự tăng cao. Do vậy, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm ra đời với mục đích là cầu nối hỗ trợ cho cả người lao động và người sử dụng lao động. Đây là một loại hình doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có điều kiện và phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm theo quy định thì doanh nghiệp mới đủ điều kiện để hoạt động. PHAMLAW xin giới thiệu chi tiết, cụ thể về thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm cho Quý khách hàng, Quý doanh nghiệp cùng bạn đọc tham khảo:

cap-giay-phep-hoat-dong-dich-vu-viec-lam-cho-doanh-nghiep

Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Nghị định 23/2021/NĐ-CP

Bộ luật lao động 2019

Luật việc làm 2013

NỘI DUNG TƯ VẤN

1. Các hoạt động dịch vụ việc làm

Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và phải có giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm cấp tỉnh cấp.

Theo quy định tại điều 40 Luật việc làm 2013 doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm được thực hiện các công việc sau:

 • Tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động, người sử dụng lao động.
 • Cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động.
 • Thu thập và cung cấp thông tin thị trường lao động.
 • Phân tích và dự báo thị trường lao động.
 • Đào tạo kỹ năng, dạy nghề theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm.

2. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

Theo quy định tại điều 14 Nghị định 23/2021/NĐ-CP, điều kiện để doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm được quy định như sau:

– Có địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh để tổ chức hoạt động dịch vụ việc làm thuộc sở hữu của doanh nghiệp hoặc được doanh nghiệp thuê ổn định theo hợp đồng từ 03 năm (36 tháng) trở lên.

– Doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng).

– Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện hoạt động dịch vụ việc làm phải bảo đảm điều kiện:

+ Là người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.

+ Không thuộc một trong các trường hợp sau đây: đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc liên quan đến dịch vụ việc làm;

+ Có trình độ từ đại học trở lên hoặc đã có thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý dịch vụ việc làm hoặc cung ứng lao động từ đủ 02 năm (24 tháng) trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép.

3. Trình tự thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Doanh nghiệp làm thủ tục, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm.

Thành phần Hồ sơ xin giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm bao gồm các giấy tờ sau đây:

– Văn bản đề nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp theo Mẫu số 02 Phụ lục II nghị định 23/2021/NĐ-CP

– 01 bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản gốc để đối chiếu Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê địa điểm đáp ứng điều kiện

– Giấy chứng nhận tiền ký quỹ hoạt động dịch vụ việc làm theo Mẫu số 03 Phụ lục II nghị định 23/2021/NĐ-CP

– Bản lý lịch tự thuật của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo Mẫu số 04 Phụ lục II nghị định 23/2021/NĐ-CP

– Phiếu lý lịch tư pháp số 1 theo quy định pháp luật về lý lịch tư pháp của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Trường hợp người đại diện là người nước ngoài không thuộc đối tượng cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 thì được thay thế bằng phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài

Các văn bản nêu tại khoản này được cấp trước ngày nộp hồ sơ không quá 06 tháng. Văn bản bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt, chứng thực và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật

– 01 bản sao chứng thực từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản gốc để đối chiếu bằng cấp chuyên môn theo quy định hoặc một trong các văn bản chứng minh thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý dịch vụ việc làm hoặc cung ứng lao động của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp như sau:

a) Bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản gốc để đối chiếu hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

b) Bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản gốc để đối chiếu quyết định bổ nhiệm (đối với người làm việc theo chế độ bổ nhiệm) hoặc văn bản công nhận kết quả bầu (đối với người làm việc theo chế độ bầu cử) của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với trường hợp là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm).

Các văn bản theo quy định trên là văn bản của nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt, chứng thực và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận 1 cửa của Sở Lao Động – Thương Binh & Xã Hội.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép

Sở Lao Động – Thương Binh & Xã Hội tiếp nhận hồ sơ tiến hành thẩm định và cấp giấy phép cho doanh nghiệp trong vòng 7 ngày làm việc. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc không cấp được phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho doanh nghiệp biết.

Bước 4: Nhận kết quả

Người nộp hồ sơ tới nhận kết quả theo giấy hẹn. Đối với những doanh nghiệp có đủ các điều kiện của pháp luật quy định như đã nêu trên, Cơ quan Nhà nước sẽ cấp cho doanh nghiệp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm. Còn những doanh nghiệp chưa đạt được các điều kiện nêu trên thì Cơ quan Nhà nước sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lỹ do từ chối cấp giấy phép.

Bước 5: Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng

Kể từ ngày được cấp giấy phép, trong thời hạn 30 ngày, doanh nghiệp đã được cấp phép phải thông báo công khai về giấy phép, địa điểm, lĩnh vực hoạt động, tài khoản ,tên giám đốc, số điện thoại trên phương tiện thông tin đại chúng.

Bước 6: Thông báo tới  Cơ quan nhà nước

Sau ngày bắt đầu tiến hành hoạt động dịch vụ việc làm, trong vòng 15 ngày doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản tới Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở chính về ngày bắt đầu hoạt động.

 • Thời hạn thực hiện: Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
 • Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
 • Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền
 • Kết quả của thủ tục: Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

4. Công việc PHAMLAW sẽ thực hiện khi Quý khách sử dụng dịch vụ thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

Đi cùng với nhu cầu của người lao động, các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm thành lập ngày một nhiều hơn. Nếu Quý khách đang có mong muốn thành lập doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này nhưng chưa hiểu rõ vềcác quy định cũng như thủ tục phải làm, Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn hoặc làm dịch vụ. Khi sử dung dịch vụ của PHAM LAW, chúng tôi sẽ hỗ trợ Quý khách bằng cách thực hiện các công việc sau:

 • Tư vấn về các quy định của pháp luật liên quan đến thủ tục xin cấp phép hoạt động dịch vụ việc làm cho Quý khách;
 • Soạn thảo hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định của pháp luật để thực hiện thủ tục;
 • Đại diện cho Quý khách tiến hành các công việc với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 • Thay mặt Quý khách nhận giấy phép và bàn giao lại cho Quý khách.

Trên đây là nội dung tư vấn về thủ tục Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp. Nếu Quý khách còn vướng mắc hay cần thêm thông tin chi tiết, xin hãy liên hệ với tổng đài tư vấn thủ tục hành chính 1900 của PHAMLAW. Nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ, Quý khách hàng vui lòng kết nối tới Số hotline 0973938866, chúng tôi luôn sẵn sàng được phục vụ.

————————-

Bộ phận dịch vụ và tư vấn thủ tục hành chính-Phamlaw

5/5 - (6 bình chọn)