Trang chủ – dịch vụ pháp lý tiêu biểu

Quy định mới về giải thể theo Luật Doanh nghiệp 2014

Quy định mới về giải thể theo Luật Doanh nghiệp 2014

Đánh giá quy định mới về giải thể doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi...

thực tiễn và khó khăn khi tiến hành giải thể doanh nghiệp

Thực tiễn và khó khăn khi tiến hành giải thể doanh nghiệp

Trong giai đoạn phát hiện nay, do chịu ảnh hưởng từ những biến động tiêu cực từ nền kinh tế toàn cầu,...

Quy trình, thủ tục đăng ký sáng chế theo quy định mới

Quy trình, thủ tục đăng ký sáng chế theo quy định mới

Sáng chế được hiểu là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn...

Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Trong hệ thống pháp luật, Nhà nước ta cho phép các tổ chức, cá nhân được thực hiện kinh doanh những lĩnh...

Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp

Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp

Hoạt động giáo dục ở nước ta hiện nay đang ngày càng phát triển đa dạng. Để có thể có được việc làm...

Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp

Việt Nam trong những năm trở lại đây, số lượng người lao động tìm kiếm việc làm phù hợp với năng lực,...

Cấp thẻ tạm trú cho người lao động nước ngoài

Cấp thẻ tạm trú cho người lao động nước ngoài

Trong thời gian gần đây, PHAMLAW nhận được rất nhiều câu hỏi từ Tổng đài tư vấn về thủ tục xin cấp...

Thủ tục gia hạn giấy phép kinh doanh vũ trường mới nhất

Thủ tục gia hạn giấy phép kinh doanh vũ trường mới nhất

Hiện nay hoạt động kinh doanh vũ trường đang ngày càng phát triển tại Việt Nam. Đây là một loại hình dịch...

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức mới nhất

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức mới nhất

Quy trình, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức theo quy định của Luật Đất đai...

Gia hạn quyền sử dụng đất cho tổ chức, người Việt định cư ở nước ngoài

Gia hạn quyền sử dụng đất cho tổ chức, người Việt định cư ở nước ngoài

Để tạo điều kiện về phát triển kinh tế hay đảm bảo quyền của công dân, pháp luật đất đai  Việt Nam...

Quy trình, thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Quy trình, thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

PHAMLAW- Tư vấn quy trình, thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định mới nhất tại...

Quy định pháp luật về phá sản doanh nghiệp mới nhất

Quy định pháp luật về phá sản doanh nghiệp mới nhất

Đối với một doanh nghiệp khi lâm vào tình trạng phá sản doanh nghiệp cần phải thực hiện các công việc chính...

Quy định tên doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 2014

Quy định tên doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 2014

Bài viết này cho các cá nhân, pháp nhân đang muốn thành lập doanh nghiệp và muốn tìm hiểu mọi góc độ pháp...

Tư vấn soạn thảo văn bản quản lý trong Doanh nghiệp

Tư vấn soạn thảo văn bản quản lý trong Doanh nghiệp

Toàn bộ văn bản quản lý nội bộ doanh nghiệp có thể chia thành các nhóm sau: Nhóm 1: Các văn bản mang tính cơ...

Quyền khởi kiện của thành viên và cổ đông doanh nghiệp

Quyền khởi kiện của thành viên và cổ đông doanh nghiệp

Theo quy định tại Điều 72 của Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về quyền khởi kiện của thành viên CTTNHH đối...

Cần biết về thỏa thuận điều lệ khi thành lập doanh nghiệp

Cần biết về thỏa thuận điều lệ khi thành lập doanh nghiệp

Bài 1 GIỚI THIỆU CHUNH VỀ THỎA THUẬN THÀNH VIÊN HOẶC CỔ ĐÔNG Ngoài điều lệ, một số thành viên hoặc cổ...

Những điều cần biết về Điều lệ trong doanh nghiệp

Những điều cần biết về Điều lệ trong doanh nghiệp

PHẠM VI ÁP DỤNG VÀ BẢN CHẤT ĐIỀU LỆ Mặc dù có tính chất nội bộ, điều lệ không chỉ điều chỉnh các...

Tư vấn mô hình quản trị điều hành doanh nghiệp

Tư vấn mô hình quản trị điều hành doanh nghiệp

Thiết kế mô hình quản trị điều hành hoặc tái cơ cấu mô hình quản trị điều hành doanh nghiệp là một trong...

Pháp luật trong quản lý nội bộ doanh nghiệp

Pháp luật trong quản lý nội bộ doanh nghiệp

 Khái quát chung về tư vấn pháp luật trong quản lý nội bộ doanh nghiệp Thếnào là quản lý nội bộ doanh...

Mã số doanh nghiệp và nghĩa vụ sau khi thành lập

Mã số doanh nghiệp và nghĩa vụ sau khi thành lập

Phamlaw- Tư vấn nghĩa vụ của doanh nghiệp sau khi thành lập và ý nghĩa của Mã số doanh nghiệp Sau khi được cấp...