Tư vấn mẫu hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh mới nhất

Tóm tắt câu hỏi về: Tư vấn mẫu hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh mới nhất

Xin chào Luật sư PhamLaw! Tôi có câu hỏi muốn nhận được sự tư vấn của Luật sư PhamLaw như sau: Năm 2015, tôi có thành lập mới một công ty TNHH một thành viên với địa chỉ trụ sở của công ty là tại nhà ở của tôi. Hiện nay, do chuyển nơi ở, tôi muốn chuyển địa chỉ trụ sở công ty về tại nơi ở mới, đồng thời bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh “Bán buôn, bán lẻ phụ tùng ô tô”. Tuy nhiên tôi không biết để thực hiện đăng ký thay đổi những nội dung trên tôi cần thực hiện thủ tục gì? Vậy nhờ Luật sư có thể tư vấn giúp tôi mẫu hồ sơ để thay đổi đăng ký kinh doanh 02 nội dung trên tại Sở Kế hoạch và Đầu tư? Tôi xin chân thành cảm ơn Luật sư!

Tư vấn mẫu hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh mới nhất
Tư vấn mẫu hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh mới nhất

Trả lời:

Chào bạn! Trước tiên, PhamLaw xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Bộ phận tư vấn và hỗ trợ thủ tục hành chính của PhamLaw. Đối với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

 1. Căn cứ pháp lý:

Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Nghị định số 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

2. Nội dung tư vấn:

Chắc hẳn, quý Khách hàng đã biết, “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp” là chứng thư pháp lý do Sở Kế hoạch và đầu tư cấp cho cá nhân/tổ chức khi đăng ký thành lập doanh nghiệp để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũng tồn tại như một công cụ để cơ quan đăng ký kinh doanh quản lý những thông tin nội bộ của một doanh nghiệp đăng ký. Theo đó, về nguyên tắc, Điều 31 Luật Doanh nghiệp quy định, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có sự thay đổi liên quan đến nội dung đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

Vậy hồ sơ thông báo những nội dung thay đổi đó đến cơ quan đnăg ký kinh doanh bao gồm những giấy tờ gì?

Về cơ bản, một bộ hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh bao gồm những giấy tờ sau:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (theo mẫu quy định tương ứng với mỗi nội dung thay đổi);
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty/Hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên/Hội đồng quản trị/Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên/Hội đồng quản trị/Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần;
 • Các giấy tờ, tài liệu thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Giấy ủy quyền/CMND người được ủy quyền (nếu có)

Cụ thể, đối với trường hợp của quý Khách hàng là công ty TNHH 1 thành viên, với nhu cầu: (1) Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty; (2) Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh, quý Khách hàng cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm những giấy tờ sau:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu quy định tại Phụ lục II-1, Thông tư số 20/2015);
 • Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu (Phụ lục II-9, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT nếu việc chuyển địa chỉ trụ sở khác quận dẫn đến phải thay đổi mẫu dấu công ty);
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Giấy ủy quyền và CMND của người được ủy quyền (đối với trường hợp người đại diện theo pháp luật của công ty không tự mình nộp hồ sơ và nhận kết quả tại cơ quan đăng ký kinh doanh)

Lưu ý: Quý khách cần phải lưu ý những nội dung sau khi thực hiện hồ sơ:

Một là, chỉ kê khai những nội dung thay đổi bao gồm: thay đổi địa chỉ trụ sở và bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh. Và loại bỏ những nội dung không liên quan trong thông báo mẫu;

Hai là, sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, người đại diện theo pháp luật và chủ sở hữu ký, đóng dấu và đóng giáp lai đối với những hồ sơ có từ 02 trang trở lên;

Ba là, về cách thức nộp hồ sơ, quý Khách hàng thực hiện “scan” hồ sơ đã chuẩn bị để nộp hồ sơ qua mạng tại trang dangkyquamang.dkkd.gov.vn để nộp hồ sơ.

Sau khi nộp hồ sơ qua mạng thành công, cơ quan đnăg ký kinh doanh sẽ gửi giấy biện nhận về địa chỉ email đăng ký tài khoản đăng ký kinh doanh. Và sau thời gian 03 ngày làm việc, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ gửi kết quả cho quý Khách là 01 trong 02 trường hơp sau:

 • Thông báo hồ sơ hợp lệ, quý Khách hàng in thông báo và giấy biên nhận nộp cùng bộ hồ sơ bản giấy đã scan nộp qua mạng nộp tại cơ quan đăng ký kinh doanh;
 • Thông báo sửa đổi bổ sung hồ sơ, nếu nhận được thông báo này, quý Khách hàng tiến hành sử đổi theo yêu cầu ghi trong thông báo và thực hiện đến khi nhận được thông báo hồ sơ hợp lệ.

Ngoài ra, PhamLaw xin gửi đến quý Khách hàng mẫu thông báo đối với từng nội dung thay đổi của quý Khách để tham khảo như sau:

TÊN CÔNG TY

———–o0o———-

Số:….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-o0o————–

Hà Nội, ngày…… tháng…… năm 2017

THÔNG BÁO

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố….

Tên doanh nghiệp: ………………………..

Mã số doanh nghiệp: ……………………….

 1. Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau (Đánh dấu X vào nội dung thay đổi):
Nội dung đăng ký thay đổiĐánh dấu
– Tên doanh nghiệp
– Địa chỉ trụ sở chínhx
– Thành viên công ty TNHH, thành viên hợp danh công ty hợp danh
– Vốn điều lệ của công ty, tỷ lệ vốn góp
 1. Doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau (Đánh dấu X vào nội dung thay đổi):
Nội dung thông báo thay đổiĐánh dấu
– Ngành, nghề kinh doanhx
– Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân
– Người đại diện theo ủy quyền của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức
– Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài của công ty cổ phần
– Thông tin cổ đông sáng lập công ty cổ phần
– Thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài
– Thông tin về người quản lý doanh nghiệp
– Thông tin đăng ký thuế

∏ Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp).

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH

Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến:

……………….

∏Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất).

Doanh nghiệp cam kết trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH

Bổ sung những ngành, nghề kinh doanh sau:

STT

Tên ngành

Mã ngành
1Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác.

Chi tiết: – Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô;

–          Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận  phụ trợ của ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)

4350

Ngành, nghề kinh doanh sau khi thay đổi:

STTTên ngànhMã ngành
1…..
2…..
3Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác.

Chi tiết: – Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô;

–          Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận  phụ trợ của ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)

4350

Trên đây là nội dung tư vấn về nội dung tư vấn Tư vấn mẫu hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh mới nhất. Quý Khách hàng có thể liên hệ đến số hotline: 097.393.8866 để được tư vấn về dịch vụ làm thay đổi đăng ký kinh doanh của PhamLaw chỉ với phí dịch vụ từ 500.000 đồng tùy thuộc vào nhu cầu thay đổi đăng ký kinh doanh. Hoặc kết nối đến bộ phận hỗ trợ thủ tục hành chính 1900 của Công ty TNHH tư vấn PhamLaw để được hỗ trợ về thủ tục nếu quý Khách hàng còn băn khoăn. Hãy đến với Công ty Luật Phạm Law để nhận được dịch vụ tốt nhất cho mọi khách hàng.

Rất mong nhận được sự hợp tác của khách hàng!

Trân trọng!

 

 

5/5 - (2 bình chọn)