Thủ tục sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu năm 2017

Thủ tục sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu năm 2017

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu bảo hộ cho nhãn hiệu của hàng hóa, dịch vụ của họ thì họ sẽ nộp đơn đăng ký nhãn hiệu đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong suốt quá trình giải quyết đơn đăng ký nhãn hiệu này, không thể tránh khỏi việc có những thay đổi về tên hay địa chỉ của người nộp đơn đăng ký… Do đó, pháp luật sở hữu trí tuệ có quy định cho phép người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu được quyền sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu của mình. Là một tổ chức chuyên thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ, sau đây, công ty Luật PhamLaw xin được hướng dẫn quý khách hàng thủ tục sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu đã nộp.

1. Thời điểm thực hiện sửa đổi bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu

Điểm a khoản 1 Điều 115 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009, 2019 quy định người nộp đơn có quyền sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu trước khi cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ.

Điều này cũng được quy định rõ tại điểm 17.1 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN (được sửa đổi bổ sung bởi điểm 16 Thông tư 16/2016/TT-BKHCN), cụ thể: Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có thể chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung các tài liệu đơn.

2. Các trường hợp sửa đổi bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu

Các trường hợp thực hiện sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu có thể kể đến như:

– Theo yêu cầu sửa đổi, bổ sung của Cục Sở hữu trí tuệ.

– Thay đổi về nhãn hiệu, nhóm hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu đối với đơn đăng ký nhãn hiệu.

– Thay đổi về tên, địa chỉ của người nộp đơn.

Lưu ý: Việc sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu không được mở rộng phạm vi bảo hộ đã bộc lộ trong mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ đối với đơn đăng ký nhãn hiệu và không được làm thay đổi bản chất của đối tượng nêu trong đơn. Nếu việc sửa đổi làm mở rộng phạm vi bảo hộ hoặc làm thay đổi bản chất đối tượng thì không được chấp nhận, người nộp đơn phải nộp đơn mới và mọi thủ tục được tiến hành lại từ đầu.

3. Thủ tục sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu

 Để thực hiện sửa đổi bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu, người nộp đơn cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ sửa đổi, bổ sung

Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:

– Tờ khai sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu theo Mẫu 01-SĐĐ quy định tại Phụ lục B của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN (02 bản).

– Tài liệu xác nhận việc sửa đổi hợp pháp;

– Tài liệu thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi (trường hợp không có giấy tờ, tài liệu xác nhận việc sửa đổi hợp pháp)

Lưu ý:

 • Trường hợp sửa đổi mẫu nhãn hiệu, hồ sơ phải kèm theo 05 mẫu nhãn hiệu mới, và bản mô tả nhãn hiệu.
 • Trường hợp sửa đổi, bổ sung nhóm sản phẩm, dịch vụ, hồ sơ kèm theo danh mục sản phẩm, dịch vụ sau khi sửa đổi.
 • Trường hợp sửa đổi, bổ sung tên, địa chỉ của người nộp đơn thì nộp kèm theo hồ sơ là giấy tờ chứng minh thông tin của người nộp đơn (bản sao).

Bước 2. Nộp hồ sơ

Sau khi chuẩn bị đầy đủ một bộ hồ sơ sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu trên, chủ nhãn hiệu có thể tự mình hoặc ủy quyền cho tổ chức thực hiện dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp để thực hiện noppj hồ sơ. Việc nộp hồ sơ được thực hiện theo hai hình thức:

Hình thức 1. Nộp đơn đăng ký giấy

Người nộp đơn có thể nộp đơn đăng ký trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến một trong các địa điểm sau:

– Cục Sở hữu trí tuệ, địa chỉ: 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

– Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, 17/19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

– Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: Tầng 3, số 135 Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Trường hợp nộp hồ sơ đơn đăng ký nhãn hiệu qua bưu điện, người nộp đơn cần chuyển tiền qua dịch vụ của bưu điện, sau đó phô tô Giấy biên nhận chuyển tiền gửi kèm theo hồ sơ đơn đến một trong các điểm tiếp nhận đơn nêu trên của Cục Sở hữu trí tuệ để chứng minh khoản tiền đã nộp.

Hình thức 2. Nộp đơn trực tuyến

Để nộp được đơn trực tuyến, người nộp đơn cần có chứng thư số và chữ ký số, đăng ký tài khoản trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến và được Cục Sở hữu trí tuệ phê duyệt tài khoản để thực hiện các giao dịch đăng ký quyền sở hữu công nghiệp. Người nộp đơn cần thực hiện việc khai báo và gửi đơn đăng ký nhãn hiệu trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ.

Bước 3.  Xử lý hồ sơ

Trường hợp hồ sơ không có thiếu sót thì Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo ghi nhận sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu.

Trường hợp đơn có thiếu sót, không hợp lệ thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo dự định từ chối ghi nhận sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu. Trong đó nêu rõ lý do để người nộp đơn có thể sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối. Nếu người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu.

Vì là trường hợp sửa đổi bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu, do đó, quá trình xử lý giải quyết sửa đổi bổ sung đơn đăng ký tương ứng với quá trình xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu tương ứng, nhưng thời hạn xử lý yêu cầu sửa đổi, bổ sung không được vượt quá 1/3 thời hạn thẩm định tương ứng.

Như vậy, thời hạn xử lý yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn cụ thể như sau:

 • Thẩm định hình thức: không được vược quá 1/3 tháng kể từ ngày nộp đơn;
 • Thẩm định nội dung: không quá 3 tháng kể từ ngày công bố đơn hợp lệ.

4. Phí sửa đổi bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu

Theo quy định tại Thông tư số 263/2016/TT-BTC quy định các khoản lệ phí chủ đơn phải nộp đối với hồ sơ sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu bao gồm:

 • Phí công bố thông tin sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu: 120.000 đồng
 • Phí thẩm định yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu: 160.000 đồng/ 01 nội dung sửa đổi của đơn.

Trường hợp tổ chức, cá nhân nộp đơn sửa đổi, bổ sung đơn trước khi có thông báo chấp nhận đơn hợp lệ không phải nộp lệ phí công bố. Trường hợp yêu cầu sửa chữa các sai sót do lỗi của Cục Sở hữu trí tuệ, người yêu cầu không phải nộp các khoản phí trên.

5. Căn cứ pháp lý

Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019;

Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn Nghị định số 103/2006/NĐ-CP;

Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN;

Thông tư số 263/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

6. Công việc PhamLaw sẽ thực hiện khi Quý khách sử dụng dịch vụ thực hiện thủ tục gia hạn hiệu lực bảo hộ nhãn hiệu

Đối với thủ tục sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu, PhamLaw là đơn vị với đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý am hiểu pháp luật Sở hữu trí tuệ và có kinh nghiệm dày dặn trong việc thực hiện các thủ tục hành chính có thể giúp Quý khách có được kết quả một cách nhanh chóng nhất. Với dịch vụ thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp của PhamLaw, chúng tôi sẽ thay mặt Quý khách hàng thực hiện các công việc sau:

 • Tư vấn cho quý khách hàng quy định của pháp luật hiện hành về Sở hữu trí tuệ nói chung, sở hữu công nghiệp nói riêng và thủ tục sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu;
 • Soạn hồ sơ đầy đủ và hợp lệ phục vụ cho việc thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung;
 • Đại diện cho quý khách hàng thực hiện thủ tục tại Cục Sở hữu trí tuệ;
 • Thay mặt quý khách hàng nhận kết quả và bàn giao lại cho quý khách hàng.

Trên đây là nội dung tư vấn “Thủ tục sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu năm 2017”, được cập nhật ngày 28 tháng 8 năm 2020. Quý khách hàng muốn được hỗ trợ dịch vụ, vui lòng kết nối số hotline 097 393 8866 hoặc số 091 611 0508, để được hỗ trợ tư vấn, Quý khách hàng kết nối số 1900, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Xem thêm: >>> Thủ tục sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

————————-

Phòng thủ tục hành chính – Phamlaw

5/5 - (4 bình chọn)