Đơn đề nghị giải quyết lấn chiếm đất đai

Đơn đề nghị giải quyết lấn chiếm đất đai

Công nhận quyền sử dụng đất là việc Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất ổn định mà không có nguồn gốc, được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thông qua việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với thửa đất xác định. Tuy nhiên vẫn còn nhiều trường hợp người dân hay chính quyền ngang nhiên lấn chiếm đất của người khác. Khi bị lấn chiếm đất, chủ thể bị lấn chiếm đất có quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về những các hành vi phạm pháp  liên quan đến vấn đề quyền sử dụng đất hợp pháp của chính mình. Để hiểu rõ hơn về mẫu đơn đề nghị giải quyết lấn chiếm đất, Quý khách hàng có thể tham khảo bài viết dưới đây của Phamlaw.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Luật đất đai 2013

Nghị định 91/2019/NĐ-CP

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

NỘI DUNG TƯ VẤN

1. Lấn chiếm đất là gì?

Vấn đề lấn chiếm đất để sử dụng là vấn đề diễn ra khá phổ biến hiện nay, tuy nhiên về việc xử lý còn nhiều bất cập và chưa giải quyết được triệt để nên vấn đề này vẫn xảy ra ở nhiều nơi, do đó để khắc phục tình trạng lấn chiếm đất thì các cấp có thẩm quyền cần phải xử lý nghiêm khắc với các trường hợp vi phạm. Theo quy định của pháp luật hiện hành, đối với hành vi lấn, chiếm đất sẽ bị xử phạt hành chính hoặc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tùy từng mức độ, tính chất nguy hiểm của hành vi.

Căn cứ theo Điều 12 Luật đất đai 2013 và Điều 3 Nghị định 91/2019/NĐ-CP có quy định để giải thích về hành vi lấn đất và chiếm đất như sau:

Lấn đất là việc người sử dụng đất chuyển dịch mốc giới hoặc ranh giới thửa đất để mở rộng diện tích đất sử dụng mà không được cơ quan quản lý nhà nước về đất đai cho phép hoặc không được người sử dụng hợp pháp diện tích đất bị lấn đó cho phép.

Chiếm đất là việc sử dụng đất thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Tự ý sử dụng đất mà không được cơ quan quản lý nhà nước về đất đai cho phép;

b) Tự ý sử dụng đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác mà không được tổ chức, cá nhân đó cho phép;

c) Sử dụng đất được Nhà nước giao, cho thuê đất đã hết thời hạn sử dụng mà không được Nhà nước gia hạn sử dụng (trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp sử dụng đất nông nghiệp);

d) Sử dụng đất trên thực địa mà chưa hoàn thành các thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật.

Như vậy có thể hiểu lấn chiếm đất là việc một chủ thể sử dụng phần đất chuyển sang, lấn chiếm sang mốc giới hạn hoặc ranh giới ban đầu của mảnh đất đã được quy định để mở rộng thêm diện tích phần đất đó mà không có sự cho phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc không được sự đồng ý của chủ sở hữu mảnh đất đã bị lấn chiếm.

2. Nội dung đơn tố cáo lấn chiếm đất

Đơn kiện lấn chiếm đất là giấy tờ pháp lý được chủ thể dùng để nộp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết phần đất mà mình đã bị lấn chiếm một cách bất hợp pháp mà không thể giải quyết được với bên kia để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình nhằm bảo đảm tài sản mà mình đang có. Việc đó sẽ nhằm mục đích giải quyết một cách minh bạch, nhanh gọn và rõ ràng giữa các bên trong việc sử dụng đất và đòi lại phần đất bị lấn chiếm

Chủ thể bị lấn chiếm đất áp dụng quyền này được quy định tại Khoản 7, Điều 166 Luật Đất Đai 2013 về việc khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về những các hành vi phạm pháp  liên quan đến vấn đề quyền sử dụng đất hợp pháp của chính mình có thể là lấn chiếm đất , đó chính là quyền chung  của người sử dụng đất.

Một đơn kiện về việc lấn chiếm đất cần có những nội dung sau đây:

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ, ngày… tháng… năm
 • Tên đơn kiện lấn chiếm đất
 • Kính gửi: nơi cơ quan tiếp nhận đơn kiện lấn chiếm đất
 • Thông tin của bên đưa đơn kiện lấn chiếm đất: Họ tên, năm sinh, địa chỉ, CMND/CCCD,
 • Thông tin của bên bị khiếu nại lấn chiếm đất : Họ tên, địa chỉ của cá nhân, tổ chức bị khiếu nại
 • Nội dung của đơn khiếu nại : Lý do nộp đơn khiếu nại , trình bày về hành vi lấn chiếm đất , việc lấn chiếm được thực hiện vào thời điểm nào, với diện tích lấn chiếm là bao nhiêu, mảnh đất đó đứng tên của ai, việc khiếu nại này được thực hiện lần nào chưa, hậu quả của việc lấn chiếm ảnh hưởng đến những điều gì,…
 • Yêu cầu của chủ thể nộp đơn khởi kiện : mong muốn của chủ thể bị lấn chiếm đất đối với cơ quan có thẩm quyền xử lý vụ việc một cách nhanh chóng, xác thực và công bằng , giải quyết để đòi lại phần đất bị lấn chiếm của mình, bảo đảm quyền và lợi ích về tài sản là quyền sử dụng đất,…
 • Cam kết của người làm đơn kiện lấn chiếm đất
 • Chữ ký ( ghi rõ họ tên ) của người làm đơn kiện.

Thông thường sẽ là xảy ra các trường hợp nộp đơn kiện trong khi vi phạm các hành vi lấn chiếm đất nhà hàng xóm. Để đơn kiện có tính xác thực cao thì chủ thể nộp đơn kiện lấn chiếm đất cần có những giấy tờ pháp lý đi kèm để đáp ứng đủ những thực tế của sự việc cũng như là chứng minh được mảnh đất của mình là hợp pháp và đó đã bị lấn chiếm trái pháp luật.

 • Sổ hộ khẩu của người làm đơn kiện lấn chiếm đất
 • CCCD/ Hộ chiếu/ CMND
 • Chứng cứ cho rằng hành vi đã vi phạm lấn chiếm đất được thực hiện có thể là hình ảnh, video, hoặc cuộc đối thoại giữa hai bên,…
 • Các văn bản liên quan đến mảnh đất bị lấn chiếm có ảnh hưởng đến tài sản của người làm đơn kiện như giá trị của mảnh đất, diện tích đất, mức tổn thất ,…
 • Xác nhận của người có thể đưa ra làm chứng việc lấn chiếm như hàng xóm, người thân trong gia đình, cơ quan chức năng có liên quan,… đã xác nhận được việc có hành vi lấn chiếm đất.

3. Mẫu đơn đề nghị giải quyết lấn chiếm đất đai

Đây là mẫu giấy tờ pháp lý được sử dụng để nộp cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết khi phát hiện mảnh đất của mình đang bị lấn chiếm trái phép nếu các bên không thể tự giải quyết tranh chấp nhằm bảo đảm các quyền lợi, tài sản. Bên cạnh việc kiện cáo thì khiếu nại cũng là một hình thức giải quyết tranh chấp nhanh gọn và hiệu quả.

Quý khách hàng có thể tham khảo và tải mẫu đơn đề nghị giải quyết lấn chiếm đất đai tại đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc

————

                                                              ……, ngày …. tháng …. năm 20….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

( V/v: Xử lý hành vi lấn chiếm đất đai)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Xã(1)…………………Huyện(2)…………………Tỉnh………….(3)…………………………………………….

Tên tôi là:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Số CMND:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi xin trình bày lý do như sau: (4)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Hôm nay, tôi viết đơn này kính mong được giải quyết về xử lý hành vi lấn chiếm đất của …………………………. để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tôi đối với diện tích đất được ghi nhận tại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số…………………………..Cấp ngày: …………………………..

Tôi xin cam đoan những gì tôi viết trên đây là đúng với sự thật, nếu có điều gì không đúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây tư vấn của Phamlaw đối với đơn đề nghị giải quyết lấn chiếm đất đai, nếu có những thắc mắc cần hỗ trợ và giải đáp tư vấn pháp luật đất đai, vui lòng liên hệ trực tiếp với Phamlaw qua các đầu số hotline 097 393 8866 hoặc 091 611 0508 để được giải đáp và hỗ trợ nhanh nhất.

 

4.5/5 - (2 bình chọn)