Thông tư số 116/2012/TT-BTC ngày 18 tháng 7 năm 2012

Thông tư số 116/2012/TT-BTC ngày 18 tháng 7 năm 2012 hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Tổ chức tài chính quy mô nhỏ trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tình Thương 

Tải văn bản tại đây

Rate this post