Hướng dẫn khai thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng đất đai

Phamlaw cung cấp mẫu và hướng dẫn khai thuế thu nhập cá nhân năm 2020 theo quy định mới

(Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày

15/6/2015 của Bộ Tài chính

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Áp dụng cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản)

 

[01] Kỳ tính thuế: Ngày …. tháng … năm…..

[02] Lần đầu:                                      [03] Bổ sung lần thứ:

 

  1. PHẦN CÁ NHÂN TỰ KÊ KHAI
  2. THÔNG TIN NGƯỜI CHUYỂN NHƯỢNG, CHO THỪA KẾ, QUÀ TẶNG

[04] Họ và tên: NGUYỄN VĂN A ( tên người chuyển nhượng)

[05] Mã số thuế (nếu có): –

[06] Số CMND (trường hợp cá nhân quốc tịch Việt Nam): 012346789

[06a] Ngày cấp: 01/01/2010 [06b] Nơi cấp: CA TP Hà Nội ( ghi theo CMND người chuyển nhượng)

[07] Hộ chiếu (trường hợp cá nhân không có quốc tịch Việt nam): ……………………

[08] Tên tổ chức, cá nhân khai thay (nếu  có):……………………………………………..

           [09] Mã số thuế: –

[10] Địa chỉ: số …., ngõ ….. phố Ngọc Hà, phường Ngọc Hà

[11] Quận/huyện: Ba Đình  [12] Tỉnh/Thành phố: Hà Nội ( ghi theo HKTT)

[13] Điện thoại: 0123456789  [14] Fax: …………………….. [15] Email: ………………….

[16] Tên đại lý thuế (nếu  có):………………………………………………………………….

           [17] Mã số thuế: –

[18] Địa chỉ: ……………………..………………………………………………….

[19] Quận/huyện: ………………. [20] Tỉnh/Thành phố: …………………………………………

[21] Điện thoại: …………………  [22] Fax: …………………….. [23] Email: ………………….

[24] Hợp đồng đại lý thuế: Số: …………………………………Ngày:…………………………….

[25] Giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà: giấy chứng nhận

Số BM 234567 Do cơ quan: Sở TN và MT Hà Nội Cấp ngày: 12/11/2018 ( ghi theo GCN)

[26] Hợp đồng mua bán nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai ký với chủ dự án cấp 1, cấp 2 hoặc Sàn giao dịch của chủ dự án:………..……………………….. Số………………….Ngày:………………………..

[27] Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản (nếu là mua bán, đổi): mua bán

Số: 03456/HĐCN-CCHH Nơi lập VPCC X Ngày lập: 15/11/2019

Cơ quan chứng thực VPCC X (Điền tên VPCC)  Ngày chứng thực: 15/11/2019

  1. THÔNG TIN NGƯỜI NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KẾ, QUÀ TẶNG

[28] Họ và tên: NGUYỄN VĂN B ( tên người nhận chuyển nhượng)

[29] Mã số thuế (nếu có):

[30] Số CMND/Hộ chiếu (trường hợp chưa có mã số thuế): 0251000999

[31] Đơn xin chuyển nhượng bất động sản (nếu là nhận thừa kế, nhận quà tặng)

Nơi lập hồ sơ nhận thừa kế, quà tặng:………………………… Ngày lập:………………………………

Cơ quan chứng thực ……………………. Ngày chứng thực: …………………………………..

III. LOẠI BẤT ĐỘNG SẢN CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KẾ, QUÀ TẶNG

[32] Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đấtX
[33] Quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở
[34] Quyền thuê đất, thuê mặt nước
[35] Bất động sản khác
  1. ĐẶC ĐIỂM BẤT ĐỘNG SẢN CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KẾ, QUÀ TẶNG

[36] Đất

[36a] Địa chỉ thửa đất, nhà ở: ……………………, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, TP Hà Nội

[36b] Vị trí (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm): mặt tiền đường phố

[36c] Loại đất, diện tích :

Loại đấtDiện tích
Loại đất 1: đất ở95m2
Loại đất 2:…………
….

 

[37] Nguồn gốc đất: (Đất được nhà nước giao, cho thuê; Đất nhận chuyển nhượng; nhận thừa kế, hoặc nhận tặng, cho…………………………..): nhận chuyển nhượng

[38] Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có): ……………………………….đồng

[39] Nhà và các tài sản gắn liền với đất (gọi chung là nhà)

[39a] Cấp nhà: cấp 4

[39b] Loại nhà: nhà ở riêng lẻ

[39c] Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng): 40m2

[39d] Nguồn gốc nhà

Tự xây dựng

[39d.1] Năm hoàn thành (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà):.….

Chuyển nhượngx

[39d.2] Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà: 15/11/2019

 

[39e] Giá trị nhà:………………………………………………………………đồng

  1. THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN; TỪ NHẬN THỪA KẾ, QUÀ TẶNG LÀ BẤT ĐỘNG SẢN

[40] Loại thu nhập

X

[40a] Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

[40b] Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng

[41] Giá chuyển nhượng bất động sản hoặc giá trị bất động sản nhận thừa kế, quà tặng: 1.000.000.000 VNĐ ( một tỷ đồng) ( theo giá trong hợp đồng chuyển nhượng)

[42] Thu nhập miễn thuế:………………………………………………………………

[43] Thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với chuyển nhượng bất động sản :{[43]= ([41] – [42]) x 2%}:……………………………………………………………….đồng

[44] Thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản:

{[44] = ([41]-[42]-10.000.000) x 10%}:………………..………………………đồng

Số thuế phải nộp của các đồng chủ sở hữu (chỉ khai trong trường hợp đồng sở hữu hoặc miễn giảm thuế với nhà duy nhất):

STTHọ và tênMã số thuếTỷ lệ sở hữu (%)Số thuế phải nộp

(đồng)

Cá nhân được miễn với nhà ở duy nhất
1 
2   
   

VII. HỒ SƠ KÈM THEO GỒM:                                                                            

Giấy chứng nhận đã cấp

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, sở hữu nhà, giấy ủy quyền..

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ………………

Chứng chỉ hành nghề số:…….

……,ngày ……tháng……..năm…….
NGƯỜI NỘP THUẾ (BAO GỒM CẢ ĐỒNG SỞ HỮU (nếu có)) hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Để được hỗ trợ các dịch vụ sang tên sổ đỏ, sang tên sổ đỏ nhanh, tư vấn đất đai…Quý khách hàng kết nối đến số hotline 097 393 8866 hoặc 091 611 0608, Phamlaw hỗ trợ 24/7.

xem thêm:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/5 - (1 bình chọn)