Nghị quyết số 32/2009/NQ-QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009

Nghị quyết số 32/2009/NQ-QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 điều chỉnh mục tiêu tổng quát, một số chỉ tiêu kinh tế, ngân sách nhà nước, phát hành bổ sung trái phiếu Chính phủ năm 2009 và miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân

Tải văn bản tại đây

Rate this post