Thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân

Hướng dẫn khai thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng đất đai
Phamlaw cung cấp mẫu và hướng dẫn khai thuế thu nhập cá nhân năm 2020 theo quy định mới (Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Khai và nộp thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản
 Chuyển nhượng bất động sản là một trong những hoạt động diễn ra rất nhiều trong đời sống xã hội. Những vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động này cũng là một trong những vấn đề quan trọng
Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân
 Các khoản thu nhập phải chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) luôn là một trong những câu hỏi được đặt ra đầu tiên khi xác định thuế thu nhập cá nhân. Vì vậy, trong bài viết này Công ty
Danh mục bệnh hiểm nghèo làm căn cứ xét giảm thuế TNCN
Phamlaw xin được gửi đến Quý bạn đọc/Quý khách hàng về danh mục bệnh hiểm nghèo làm căn cứ xét giảm thuế TNCN theo quy mới nhất hiện hành. Nếu còn vướng mắc hoặc muốn được hỗ trợ thêm Quý
Cách tính thuế thu nhập cá nhân
Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là loại thuế trực thu đánh vào những người có thu nhập cao, bao gồm công dân Việt Nam ở trong nước hoặc đi công tác, lao động ở nước ngoài có thu nhập,
Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định mới
Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định mới Thuế là một khoản thu bắt buộc vào ngân sách nhà nước, được pháp luật quy định rõ ràng với các tổ chức kinh tế và các thành viên
Kỳ tính thuế đối với cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú
Kỳ tính thuế đối với cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú Từ trước đến nay thì việc nộp thuế cho nhà nước luôn là nghĩa vụ của mọi công dân. Việc đóng thuế, nộp thuế của
Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 của Quốc hội nước CHXHXN Việt Nam thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007
Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 của Quốc hội nước CHXHXN Việt Nam thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007 Tải văn bản tại đây
Luật số 26/2012/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Namcsửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân ngày 22 tháng 11 năm 2012
Luật số 26/2012/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Namcsửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân ngày 22 tháng 11 năm 2012 Tải văn bản tại đây
Luật thuế thu nhập cá nhân hợp nhất số 08/VBHN-VPQH của Văn phòng quốc hội ngày 12 tháng 12 năm 2012
Luật thuế thu nhập cá nhân hợp nhất số 08/VBHN-VPQH của Văn phòng quốc hội ngày 12 tháng 12 năm 2012 Tải văn bản tại đây
Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013
Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân
Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 08 năm 2013 của Bộ tài chính
Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 08 năm 2013 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị
Thông tư số 175/2010/TT-BTC ngày 5 tháng 11 năm 2010
Thông tư số 175/2010/TT-BTC ngày 5 tháng 11 năm 2010 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị
Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18 tháng 3 năm 2010
Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18 tháng 3 năm 2010 hướng dẫn về việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính Tải văn bản tại đây
Thông tư số 20/2010/TT-BTC ngày 5 tháng 2 năm 2010 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính về thuế thu nhập cá nhân
Thông tư số 20/2010/TT-BTC ngày 5 tháng 2 năm 2010 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính về thuế thu nhập cá nhân Tải văn bản tại đây
Thông tư số 176/2009/TT-BTC ngày 9 tháng 9 năm 2009 hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế
Thông tư số 176/2009/TT-BTC ngày 9 tháng 9 năm 2009 hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY
Nghị quyết số 32/2009/NQ-QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009
Nghị quyết số 32/2009/NQ-QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 điều chỉnh mục tiêu tổng quát, một số chỉ tiêu kinh tế, ngân sách nhà nước, phát hành bổ sung trái phiếu Chính phủ năm 2009 và miễn, giảm thuế
Thông tư số 57/2009/TT-BTC ngày 24 tháng 3 năm 2004
Thông tư số 57/2009/TT-BTC ngày 24 tháng 3 năm 2004 hướng dẫn miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân Việt Nam làm việc tại văn phòng đại diện của các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt
Quyết định số 102/2008/QĐ-BTC ngày 12 tháng 11 năm 2008 về việc ban hành mẫu chứng từ thu thuế thu nhập cá nhân
Quyết định số 102/2008/QĐ-BTC ngày 12 tháng 11 năm 2008 về việc ban hành mẫu chứng từ thu thuế thu nhập cá nhân Tải văn bản tại đây
Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8 tháng 9 năm 2008 quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân
Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8 tháng 9 năm 2008 quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân  Tải văn bản tại đây
Thông tư số 55/2007/TT-BTC ngày 29 tháng 5 năm 2007
Thông tư số 55/2007/TT-BTC ngày 29 tháng 5 năm 2007 hướng dẫn miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam