Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18 tháng 3 năm 2010

Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18 tháng 3 năm 2010 hướng dẫn về việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính

Tải văn bản tại đây

Rate this post