Bảo đảm kinh phí cho công tác lập quy hoạch xây dựng

Bảo đảm kinh phí cho công tác lập quy hoạch xây dựng

Công ty Luật TNHH Phamlaw có nhận được câu hỏi từ email Nga…@gmail.com với nội dung câu hỏi như sau:

Tôi đang tìm hiểu về hoạt động quy hoạch xây dựng. Tôi muốn biết là nhà nước đảm bảo kinh phí cho công tác lập quy hoạch xây dựng như thế nào? Rất mong Luật sư có thể tư vấn giúp tôi. Cảm ơn Luật sư!

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Luật PhamLaw. Với câu hỏi của bạn, Phamlaw xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Văn bản hợp nhất 02/2020/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Xây Dựng

Văn bản hợp nhất 07/2019/VBHN-BXD hợp nhất Nghị định hướng dẫn về quy hoạch xây dựng

NỘI DUNG TƯ VẤN

1. Quy hoạch xây dựng là gì?

Căn cứ khoản 30 Văn bản hợp nhất 02/2020/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Xây Dựng, hoạt động quy hoạch xây dựng được hiểu như sau:

“Quy hoạch xây dựng là việc tổ chức không gian của đô thị, nông thôn và khu chức năng; tổ chức hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; tạo lập môi trường thích hợp cho người dân sống tại các vùng lãnh thổ, bảo đảm kết hợp hài hòa giữa lợi ích quốc gia với lợi ích cộng đồng, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Quy hoạch xây dựng được thể hiện thông qua đồ án quy hoạch xây dựng gồm sơ đồ, bản vẽ, mô hình và thuyết minh.”

2. Bảo đảm kinh phí cho công tác lập quy hoạch xây dựng

Căn cứ tại Điều 4 Văn bản hợp nhất 07/2019/VBHN-BXD hợp nhất Nghị định hướng dẫn về quy hoạch xây dựng quy định kinh phí cho công tác quy hoạch xây dựng được lấy từ ngân sách nhà nước, gồm:

Bao Dam Kinh Phi Cho Cong Tac Lap Quy Hoach Xay Dung Optimized
Bảo đảm kinh phí cho công tác lập quy hoạch xây dựng

Thứ nhất, Kinh phí từ ngân sách nhà nước được cân đối trong kế hoạch hàng năm để lập và tổ chức thực hiện:

 • Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện.
 • Quy hoạch chung xây dựng và quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng (nếu có).
 • Quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng5 không thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh.
 • Quy hoạch chung xây dựng xã và quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn không thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh.

Thứ hai, Kinh phí từ ngân sách nhà nước cho công tác quy hoạch xây dựng được sử dụng cho các công việc sau đây:

Một, Lập hồ sơ, khảo sát địa hình phục vụ lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật:

 • Lập, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chi phí lập bản đồ địa hình phục vụ lập quy hoạch xây dựng;
 • Thu thập số liệu, khảo sát, đo đạc lập bản đồ địa hình.

Hai, Lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật:

 • Lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch;
 • Lấy ý kiến thống nhất của cơ quan quản lý nhà nước về đồ án quy hoạch xây dựng;
 • Tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư trong quá trình lập quy hoạch;
 • Quản lý nghiệp vụ công tác lập quy hoạch.

Ba, Tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật:

 • Công bố quy hoạch, lập kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng;
 • Cắm mốc giới theo quy hoạch xây dựng được duyệt. Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể về việc cắm mốc giới theo quy hoạch xây dựng.

Có thể thấy, kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước được dùng cho công tác quy hoạch xây dựng được phân chia cụ thể cho từng công việc, được cân đối trong kế hoạch hàng năm để lập và tổ chức thực hiện.

3. Tăng cường quản lý bảo đảm kinh phí cho công tác lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý lập quy hoạch trong việc nhận tài trợ kinh phí lập quy hoạch và các vấn đề liên quan, Chủ tịch UBND các tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường quản lý công tác lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng.

Cụ thể:

 • Về việc tiếp nhận tài trợ kinh phí lập quy hoạch, thực hiện nghiêm các quy định về tài trợ kinh phí để lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng theo đúng quy định pháp luật.
 • Việc sử dụng kinh phí tài trợ lập quy hoạch phải đảm bảo thực hiện theo đúng quy định pháp luật về quy hoạch, quy hoạch đô thị, xây dựng; pháp luật về ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật khác liên quan.
 • Việc triển khai lập đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng được các tổ chức, cá nhân tài trợ kinh phí phải đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về trách nhiệm, thẩm quyền và trình tự, thủ tục tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị;
 • Việc tài trợ kinh phí lập quy hoạch là tự nguyện, không điều kiện, không vì lợi ích của nhà tài trợ làm ảnh hưởng tới lợi ích chung của cộng đồng, của xã hội cũng như tính minh bạch trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch và không gắn với việc lựa chọn nhà đầu tư;
 • Việc lựa chọn nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt phải tuân thủ theo quy định pháp luật về đầu tư, kinh doanh bất động sản, đất đai và pháp luật khác có liên quan; không để lợi dụng trục lợi, lợi ích nhóm,… đảm bảo công khai, minh bạch và công bằng.
 • Về trình tự, thủ tục thực hiện tiếp nhận, sử dụng nguồn kinh phí tài trợ lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị: Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư tham mưu kế hoạch vốn lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng thuộc trách nhiệm UBND tỉnh tổ chức lập; vốn UBND tỉnh hỗ trợ UBND cấp huyện lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng (nếu có).
 • UBND cấp huyện tổ chức lập kế hoạch vốn lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng thuộc trách nhiệm lập quy hoạch của UBND cấp huyện, UBND cấp xã (xã, phường, thị trấn); vốn tiếp nhận tài trợ kinh phí để lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng theo quy định; hàng năm và định kỳ 6 tháng báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, đồng thời gửi Sở Xây dựng để theo dõi thực hiện.
 • Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông – Vận tải, Tài chính; Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ đạo.

Hy vọng bài viết trên đây của Phamlaw sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về nội dung bảo đảm kinh phí cho công tác lập quy hoạch xây dựng. Để biết thêm các thông tin chi tiết về vấn đề này, Quý bạn đọc có thể kết nối tổng đài 1900 để được tư vấn chuyên sâu. Ngoài ra, Luật Phamlaw còn cung cấp nhiều dịch vụ liên quan đến thành lập, giải thể, tổ chức lại doanh nghiệp,…Để được hỗ trợ các dịch vụ có liên quan đến các thủ tục hành chính, Quý khách hàng kết nối số hotline 091 611 0508 hoặc 097 393 8866, Phamlaw luôn sẵn sàng hỗ trợ.

5/5 - (1 bình chọn)