Giải quyết quyền lợi của người lao động khi công ty phá sản

Hỏi: Công ty mà hiện nay tôi đang làm việc suốt 6 tháng nay chậm lương của tất cả công nhân và nhân viên mà không có lý do chính đáng. Chúng tôi có làm đơn yêu cầu Công ty trả lương thì được trả lời là do Công ty đang chờ vốn từ Công ty mẹ. Tôi làm nhân viên kế toán của công ty nên nắm được rất rõ tình hình hiện nay công ty đang mất khả năng thanh toán cho cả các đối tác và cả người lao động.
Mong luật sư tư vấn giúp, trong trường hợp này chúng tôi có thể nộp đơn yêu cầu tòa án tuyên bố công ty phá sản không? Và quyền lợi của chúng tôi được giải quyết như thế nào nếu công ty phá sản.

thu-tuc-pha-san

Trả lời: (mang tính chất tham khảo)

Xin được tư vấn trường hợp của bạn như sau:

Thứ nhất, về quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Điều 5, Luật Phá sản 2014 quy định những người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Bao gồm:
– Chủ nợ không có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm một phần có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày khoản nợ đến hạn mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.
– Người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày phải thực hiện nghĩa vụ trả lương, các khoản nợ khác đến hạn đối với người lao động mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.
– Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán.
– Chủ doanh nghiệp tư nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần, Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thành viên hợp danh của công ty hợp danh có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp mất khả năng thanh toán.
– Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% số cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi công ty cổ phần mất khả năng thanh toán. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu dưới 20% số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi công ty cổ phần mất khả năng thanh toán trong trường hợp Điều lệ công ty quy định.
– Thành viên hợp tác xã hoặc người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mất khả năng thanh toán.
Căn cứ vào quy định nêu trên, việc công ty nợ lương của doanh nghiệp suốt 6 tháng là căn cứ để người lao động có thể làm đơn yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản đối với Doanh nghiệp.
Bạn có thể trực tiếp hoặc thông qua Công đoàn để làm đơn yêu cầu tại Tòa án nhé.

Thứ hai, về thứ tự ưu tiên thanh toán khi Công ty bị phá sản

Điều 54, Luật Phá sản quy định về Thứ tự phân chia tài sản khi doanh nghiệp  phá sản. Theo đó:
Trường hợp Thẩm phán ra quyết định tuyên bố phá sản thì tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã được phân chia theo thứ tự sau:
– Chi phí phá sản;
– Khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể đã ký kết;
– Khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã;
– Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho chủ nợ trong danh sách chủ nợ; khoản nợ có bảo đảm chưa được thanh toán do giá trị tài sản bảo đảm không đủ thanh toán nợ.
Như vậy, theo thứ tự ưu tiên thanh toán nêu trên, quyền lợi của người lao động sẽ được xem xét trước các nghĩa vụ tài chính đối với cơ quan nhà nước và các khoản nợ khác của doanh nghiệp.

Trên đây là câu trả lời của Phạm Law đối với trường hợp của bạn, nếu còn vướng mắc bạn vui lòng kết nối đến Phạm Law để được hỗ trợ tư vấn
Trân trọng

Các dịch vụ của Phamlaw:

th tc gii th doanh nghip

dch v gii th công ty

–  th tc thành lp công ty

2/5 - (3 bình chọn)