Thông tư số 57/2009/TT-BTC ngày 24 tháng 3 năm 2004

Thông tư số 57/2009/TT-BTC ngày 24 tháng 3 năm 2004 hướng dẫn miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân Việt Nam làm việc tại văn phòng đại diện của các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam

TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY

Rate this post