Nghị quyết số 76/2007/NQ-QH11 ngày 02 tháng 4 năm 2007 của Quốc hội

Nghị quyết số 76/2007/NQ-QH11 ngày 02 tháng 4 năm 2007 của Quốc hội về việc bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ Luật lao động vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2007

Tải văn bản tại đây

Rate this post