Chuyển đổi GCN QSD nhà

Email: loantran81@…

Chào Luật sư, em xin phép được hỏi về vấn đề chuyển GCN. Lúc trước, khi xây nhà, có xin phép, và đã cấp GCN QSD nhà, đất ở, tài sản gắn liền với đất, nay đã xin phép thay đổi giấy phép xây dựng lên thêm 1 tầng nữa, và đã được cấp phép. Bây giờ, em muốn thay đổi sổ hồng thì phải làm thế nào ạ. Xin chân thành cám ơn

Với câu hỏi của bạn Phamlaw xin được trả lời như sau (câu trả lời chỉ mang tính tham khảo):

Căn cứ: Điều 29, Thông tư 17/2009/TT-BTNMT Quy định Trình tự, thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất trong đó quy định khi có thay đổi tầng cao nhà, công trình thì chủ sử dụng đất phải thực hiện việc đính chính thay đổi nội dung trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Theo đó:

Người đề nghị đăng ký biến động nộp một bộ hồ sơ gồm có:

+) Đơn đề nghị đăng ký biến động;

+) Các giấy tờ theo quy định của pháp luật đối với trường hợp nội dung biến động phải được phép của cơ quan có thẩm quyền (giấy phép xây dựng trường hợp của gia đình bạn)

+) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hồ sơ nộp tại tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện (nếu là Hộ gia đình và cá nhân).

Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu phù hợp quy định của pháp luật thì thực hiện việc xác nhận thay đổi vào giấy chứng nhận đã cấp hoặc thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp phải cấp mới Giấy chứng nhận; cập nhật biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính; trao Giấy chứng nhận cho người được cấp sau khi người được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu có).

Thời gian thực hiện các thủ tục về đăng ký biến động sau khi cấp Giấy chứng nhận do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không quá mười lăm (15) ngày làm việc, không kể thời gian người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký biến động mà phải trích đo địa chính thửa đất thì thời gian thực hiện thủ tục hành chính được tăng thêm không quá hai mươi (20) ngày làm việc; trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận thì thời gian thực hiện thủ tục hành chính được tăng thêm không quá năm (05) ngày làm việc.

Trên đây là câu trả lời của Phamlaw đối với trường hợp của bạn, nếu còn vướng mắc bạn có thể kết nối trực tiếp đến Phamlaw, chúng tôi rất sẵn lòng để giải đáp mọi vướng mắc của bạn.

Trân trọng./.

Rate this post