Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010

Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư-Bộ Tài chính quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu đề đăng tải trên báo đấu thầu

Tải văn bản tại đây

Rate this post