Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006

Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa

Tải văn bản tại đây

Rate this post