Thông tư số 128/2011/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2011

Thông tư số 128/2011/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2011 hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở y tế công lập

Tải văn bản tại đây

Rate this post