Thông tư số 55/2010/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2010

Thông tư số 55/2010/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2010 hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Đài truyền hình Việt Nam và các đài truyền hình, đài phát thanh-truyền hình tỉnh, thành phố

Tải văn bản tại đây

Rate this post