Thông tư số 06/2010/TT-BTC ngày 13 tháng 1 năm 2010

Thông tư số 06/2010/TT-BTC ngày 13 tháng 1 năm 2010 hướng dẫn xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bán vé, bán thẻ hội viên sân gôn

Tải văn bản tại đây

Rate this post