Tư vấn pháp luật về tài chính doanh nghiệp

Tư vấn tài chính doanh nghiệp có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với với việc hoạch định chính sách, chiến lược và đòi hỏi một tầm nhìn cũng như chuyên môn đối với mỗi luật sư trong thực tiễn hành nghề.

>>> Tư vấn luật miễn phí

Có thể nhận thấy, hoạt động tài chính trong doanh nghiệp hình thành và diễn ra trên ba phương diện chính

Thứ nhất: Các hoạt động tài chính diễn ra trong nội bộ doanh nghiệp như: Các quyết định về xây dựng phương án quản lý vốn, điều chính nguồn vốn trong nội bộ doanh nghiệp…

Thứ hai: Trong các mối quan hệ đầu tư, kinh doanh và các giao dịch, thỏa thuận khác với các tổ chức, cá nhân khác (Ví dụ: Các giao dịch về tín dụng, các quyết định phát hành chứng khoán..,)

Thứ ba: Các nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp với cơ quan công quyền: Việc nộp thuế; Xin miễn giảm hay khấu trừ thuế…)

Phamlaw, với các luật sư giầu kinh nghiệm đã từng công tác tại các tổ chức, doanh nghiệp lớn, với tâm huyết nghề nghiệp và trách nhiệm công việc cam kết sẽ đáp ứng được những đòi hỏi khắt khe nhất trong các hoạt động tư vấn pháp luật về tài chính doanh nghiệp cụ thể:

+ Tư vấn Quy chế pháp lý về vốn và tài sản của các loại hình doanh nghiệp (bao gồm: Cấu trúc vốn và tài chính trong doanh nghiệp; Thẩm quyền tài chính trong doanh nghiệp, cơ cấu quản trị tài chính trong nội bộ doanh nghiệp, hiện trạng và những triển vọng cho tài chính trong doanh nghiệp…)

+ Tư vấn về quy chế pháp lý tạo lập, huy động, quản lý và sử dụng định đoạt các nguồn vốn và tải sản của doanh nghiệp (cung cấp cho khách hàng các kỹ năng đối với việc tiếp cận các nguồn vốn và tài sản đáp ứng nhu cầu tài chính của doanh nghiệp, của các tổ chức và cá nhân trong hoạt động đầu tư kinh doanh…)

+ Tư vấn pháp luật về lợi nhuận và phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp (Xác định rõ ràng các lợi nhuận cua hoạt động kinh doanh; Lợi nhuận hoạt động tài chính (Như thuê tài sản, mua bán trái phiếu, lãi tiền gửi ngân hàng…); Và lợi nhuận từ các hoạt động khác…

+ Tư vấn các quy định của pháp luật về thuế dáp dụng đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (Các loại thuế mà doanh nghiệp phải nộp trong mọi loại hình hoạt động kinh doanh, nộp bao nhiêu? Điều kiện nào thì được miễn giảm thuế? Những hậu quả pháp lý khi có sự vi phạm pháp luật về thuế.; Tư vấn thanh tra và tố tụng về thuế…

Trên đây là sơ bộ nội dung các công việc của Luật sư phải làm đối với doanh nghiệp trong tư vấn pháp luật về tài chính doanh nghiệp. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với Phamlaw để có được thêm thông tin chi tiết hoặc giải đáp những yêu cầu tư vấn chuyên sâu về lĩnh vực này.

Công ty tư vấn Luật Phamlaw

Tầng 5M, tòa nhà Bình Vượng
số 200, đường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 
Hotline: 097.393.8866; Tổng đài tư vấn 1900 2118 
Email : pham.lawyer8866@gmail.com

Rate this post