DỊCH VỤ LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP

Giải thể Doanh nghiệp trong trường hợp mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Giải thể Doanh nghiệp trong trường hợp mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Kính chào Luật sư, tôi xin...

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

Tóm tắt câu hỏi: Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần. Xin chào luật sư....

Tư vấn pháp luật về tài chính doanh nghiệp

Tư vấn pháp luật về tài chính doanh nghiệp

Tư vấn tài chính doanh nghiệp có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với với việc hoạch định chính sách, chiến...

Luật sư tư vấn hợp đồng

Luật sư tư vấn hợp đồng

Khi bước vào thương trường kinh doanh, các Doanh nghiệp luôn mong muốn  hợp đồng khi ký kết phải được soạn...

Luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng trong doanh nghiệp

Luật sư giải quyết tranh chấp doanh nghiệp

Trong công việc kinh doanh hàng ngày của Doanh nghiệp, việc để xẩy ra tranh chấp, khiếu nại giữa các bên liên...

Luật sư tư vấn luật Doanh nghiệp chuyên sâu qua tổng đài tư vấn

Luật sư tư vấn luật Doanh nghiệp chuyên sâu qua tổng đài tư vấn

Công ty Luật Phamlaw với nhiều năm tư vấn luật Doanh nghiệp và các vấn đề liên quan khác cho cá nhân, doanh...

Phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm các quy định về thành lập doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn giải quyết các tranh chấp trong nội bộ doanh nghiệp

Trong quá trình hoạt động, Doanh nghiệp thường phải đối mặt với không ít các tranh chấp phát sinh trong nội...