Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

Xuất phát từ thực tế khách quan do đòi hỏi của sự hình thành và phát triển của nền kinh tế thị trường, việc hình thành các Công ty cổ phần (CTCP) là tất yếu. Để quản lý và điều hành được hoạt động của công ty, CTCP cần có những người đại diện theo pháp luật thay mặt công ty chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động đem lại lợi ích cho công ty của mình. Do những nguyên nhân khách quan và chủ quan, CTCP phải thay đổi người đại diện theo pháp luật.Vậy thay đổi người đại diện theo pháp luật CTCP gồm những nội dung gì? Luật Phamlaw kính mời quý khách hàng theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi.

Thế nào là người đại diện theo pháp luật CTCP?

Đây có lẽ là câu hỏi khiến nhiều người băn khoăn. Theo khoản 1 Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020 thì: “Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.”.

Thông thường, khi là người đại diện theo pháp luật của CTCP, người đại diện được thực hiện các quyền chẳng hạn:

– Xem xét và đưa ra quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị;

– Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị; kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;

– Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị (Giám đốc, Tổng Giám đốc…);

– Quy định tuyển dụng lao động, tiền lương và các khoản phúc lợi khác đối với người lao động trong công ty;

– Đề xuất phương án trả cổ tức hoặc xử lý khoản lỗ trong kinh doanh…

Bên cạnh các đặc quyền nêu trên, người đại diện theo pháp luật của CTCP bị ràng buộc những trách nhiệm như:

 • Phải thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của CTCP;
 • Không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác ngoài công ty;
 • Phải thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho công ty về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Bồi thường tổn thất nếu vi phạm các trách nhiệm trên bằng tài sản cá nhân của mình cho CTCP.

Các trường hợp không được thay đổi người đại diện theo pháp luật trong CTCP

– Trường hợp đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

– Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của CTCP;

– Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan Thi hành án hoặc Cơ quan Công an.

Các trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật trong CTCP

 • Thứ nhất, thay đổi người đại diện theo pháp luật sang người khác trong công ty;
 • Thứ hai, bổ sung người đại diện theo pháp luật trong công ty vì CTCP có thể có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật cho công ty.
 • Thứ ba, thay đổi các chức danh của người đại diện theo pháp luật trong CTCP như Giám đốc, Tổng Giám đốc
 • Thứ năm, thay đổi trong trường hợp người đại diện công ty chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định.

Điều kiện trở thành người đại diện theo pháp luật trong CTCP

Để có thể trở thành người đại diện theo pháp luật trong CTCP, người đại diện cần đáp ứng những điều kiện như:

 • Là người đủ 18 tuổi trở lên;
 • Đảm bảo có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định tại Bộ luật Dân sự 2015;
 • Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý CTCP;
 • Không là đại diện của các công ty đang bị treo mã số thuế  trên dữ liệu quản lý thuế và quản lý doanh nghiệp quốc gia;
 • Không trong quá trình bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù…
 • Người đại diện không được thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp.

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật trong CTCP

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

+ Thứ nhất, Bản sao các giấy từ tùy thân như Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu;

+ Thứ hai, thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (theo mẫu Phụ lục II-2 Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT)

Thứ ba, Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật mới;

Thứ tư, nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ CTCP; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2020.

Lưu ý: Quyết định, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty

– Người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật có thể là một trong các cá nhân sau đây:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng quản trị mới được Hội đồng quản trị bầu;

+ Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị trong CTCP vắng mặt hoặc không thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình thì người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền. Trường hợp không có thành viên được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là người được bầu tạm thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 4 Điều 156 Luật Doanh nghiệp 2020.

Bước 2: Gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

 • Gửi trực tiếp đến Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh nơi công ty đặt trụ sở chính;
 • Hoặc có thể gửi trực tuyến thông qua chữ ký số cá nhân hoặc tài khoản đăng ký kinh doanh trên Công thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. (Lưu ý:Không sử dụng Chữ ký số công ty để thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp).

Bước 3: Lệ phí cần nộp

 • Đối với hình thức nộp đơn trực tiếp: 50.000đồng/lần (theo Thông tư 47/2019/TT-BTC)
 • Đối với hình thức nộp đơn trực tuyến: miễn phí.

Bước 4: Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ.

Bước 5: Xử lý yêu cầu

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho CTCP.

Người nộp đơn phải nộp 100.000đồng phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (Thông tư 47/2019/TT-BTC).

(Quý khách hàng tham khảo thêm thông tin tại Điều 50 Nghị định 01/2021/NĐ-CP).

Việc cần làm sau khi thay đổi người đại diện theo pháp luật trong CTCP

 • Thông báo với đối tác, khách hàng của CTCP về việc có sự thay đổi người đại diện theo pháp luật; Thông báo với cơ quan bảo hiểm;
 • Thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật trên Chữ ký số của CTCP;
 • Thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật tại ngân hàng CTCP đang sử dụng. Vì thông tin Ngân hàng sẽ không tự cập nhật mà vẫn là thông tin của người đại diện pháp luật cũ;
 • Trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật cùng với việc chuyển nhượng vốn trong công ty thì phải thực hiện các thủ tục kê khai/đóng thuế thu nhập cá nhân (nếu có) theo quy định về pháp luật thuế;
 • Thực hiện thay đổi thông tin về người đại diện theo pháp luật trên các giấy phép kinh doanh của công ty (nếu có)…

Trên đây là nội dung tư vấn của công ty Luật Phạm Law về “Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần”. Nếu có thắc mắc hoặc vấn đề pháp lý nào khác cần tư vấn quý khách vui lòng gọi điện tới tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 của công ty Luật Phạm Law để gặp luật sư tư vấn và chuyên viên pháp lý.

xem thêm:

5/5 - (1 bình chọn)