Nghị quyết Số: 01/2013/NQ-HĐTP ngày 06 tháng 11 năm 2013

Nghị quyết 01/2013/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 60 của Bộ Luật hình sự về án treo do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Tải văn bản tại đây

Rate this post