Thông tư số 12/2011/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2011

Thông tư số 12/2011/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản

Tải văn bản tại đây

Rate this post