Thông tư số 95/2006/TT-BVHTT ngày 06 tháng 12 năm 2006

Thông tư số 95/2006/TT-BVHTT ngày 06 tháng 12 năm 2006 của Bộ văn hóa-Thông tin về bổ sung thông tư số 48/2006/TT-BVHTT ngày 5-5-2006 của Bộ văn hóa-Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23-01-2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

Tải văn bản tại đây

Rate this post