Mẫu điều lệ công ty cổ phần

Mẫu điều lệ công ty cổ phần

Điều lệ công ty là một trong những vấn đề vô cùng quan trọng đối với bất cứ doanh nghiệp nào. Nó vừa làm ràng buộc pháp lý với các cơ quan nhà nước, vừa là căn cứ giúp doanh nghiệp phát triển bền lâu. Vậy mẫu điều lệ công ty cổ phần xoay quanh những nội dung gì? Luật Phamlaw kính mời quý khách hàng theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi.

1. Công ty cổ phần là gì?

Theo quy định tại Điều 111 Luật doanh nghiệp 2020, công ty cổ phần là doanh nghiệp:

– Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

– Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;

Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

– Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 và khoản 1 Điều 127 của Luật doanh nghiệp 2020.

– Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần, trái phiếu và các loại chứng khoán khác của công ty.

2. Khái niệm điều lệ công ty cổ phần

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp được các nhà đầu tư ưa chuộng bởi sự phù hợp với các nhà đầu về vốn, đồng thời hưởng chế độ trách nhiệm hữu hạn. Cổ đông sẽ chỉ phải chịu trách nhiệm về những khoản nợ cũng như nghĩa vụ tài sản khác của công ty cổ phần trong phạm vi số vốn mà mình đã góp vào doanh nghiệp. Cổ đông của công ty cổ phần có quyền tự do chuyển nhượng số cổ phần của mình cho người khác, chính điều đó tạo nên đặc trưng riêng cho loại hình công ty này.

Điều lệ công ty là bản cam kết của tất cả thành viên công ty về mục đích thành lập, về tổ chức quản lí và tổ chức hoạt động cho công ty, được các thành viên công ty thông qua và được cơ quan đăng kí kinh doanh xác nhận.

Điều lệ công ty là bản thỏa thuận giữa những cổ đông công ty với nhau, là sự cam kết, ràng buộc các thành viên trong một luật lệ chung, được soạn thảo căn cứ trên những khuôn mẫu chung của pháp luật, để ấn định các nguyên tắc về cách thức thành lập, quản lý, hoạt động và giải thể của doanh nghiệp. Điều lệ công ti được xây dựng từ sự thoả thuận tự nguyện của các thành viên trên cơ sở không trái với quy định của pháp luật. Bởi vậy, các quy định của điều lệ có giá trị bắt buộc thi hành đối với công ti và các thành viên của nó.

Điều lệ công ti không chỉ điều chỉnh các quan hệ đối nội giữa các thành viên công ti với nhau; thành viên công ty với chính công ty mà còn điều chỉnh cả quan hệ đối ngoại của công ty với những người liên quan.

3. Thẩm quyền ký Điều lệ công ty cổ phần

Các cổ đông tham gia góp vốn thành lập công ty cổ phần sẽ là những người ký vào điều lệ công ty trước khi nộp kèm theo hồ sơ thành lập công ty, các cổ đông sẽ ký nháy và phía cuối từng trang của điều lệ và ký vào trang cuối cùng phần có ghi thông tin cá nhân mình trên đó.

4. Thời điểm có hiệu lực của Điều lệ công ty cổ phần

Điều 24 Luật doanh nghiệp 2020 quy định điều lệ công ty bao gồm Điều lệ công ty khi đăng ký doanh nghiệp và điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động. Như vậy, điều lệ công ty khi đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực từ thời điểm ký kết đến thời điểm bị sửa đổi, thay thế. Các điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung có hiệu lực kể từ thời điểm được công ty thông qua.

5. Nội dung Điều lệ của công ty cổ phần

Theo quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ công ty cổ phần bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

– Tên, địa chỉ trụ sở chính của CTCP; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện CTCP (nếu có);

– Ngành, nghề kinh doanh;

– Vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần;

– Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch của cổ đông sáng lập. Số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá từng loại cổ phần của cổ đông sáng;

– Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông;

– Cơ cấu tổ chức quản lý CTCP;

– Số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của CTCP; phân chia quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật;

– Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;

– Căn cứ và phương pháp xác định tiền lương, thù lao, thưởng của người quản lý và Kiểm soát viên;

– Trường hợp cổ đông có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần;

– Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;

– Trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản CTCP;

– Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty cổ phần.

6. Những lưu ý khi soạn thảo điều lệ công ty cổ phần

Khi soạn thảo điều lệ cần phải lưu ý những vấn đề sau:

– Điều lệ phải đảm bảo có đầy đủ nội dung chủ yếu theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, không được trái với các quy định của pháp luật doanh nghiệp và pháp luật có liên quan như Luật Doanh nghiệp, Bộ luật dân sự, Luật Thương mại, pháp luật về thuế và kế toán.,….

– Khi soạn thảo Điều lệ phải dựa trên nguyên tắc tự nguyện, thỏa thuận, Điều lệ là một hợp đồng nhiều bên, quy định quyền và nghĩa vụ của các bên, các chủ sở hữu công ty, quy định về việc tổ chức, quản lý và hoạt động của doanh nghiệp.

– Điều lệ là văn bản gắn bó xuyên suốt trong quá trình hoạt động của công ty. Chính vì vậy, khi có bất cứ sự thay đổi nào của công ty dẫn đến sự thay đổi về nội dung trong Điều lệ công ty thì doanh nghiệp đều phải tiến hành họp bàn và chỉnh sửa lại nội dung điều lệ công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi trên thực tế.

– Khi đăng ký Điều lệ công ty phải bao gồm họ, tên và chữ ký của Chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu công ty là tổ chức đối với công ty cổ phần.

6. Mẫu điều lệ công ty cổ phần mới nhất

Mẫu điều lệ công ty cổ phần mới nhất của Luật Phamlaw bạn có thể tham khảo và tải mẫu TẠI ĐÂY

Trên đây là bài viết về Mẫu điều lệ trong công ty cổ phần? Nếu bạn còn vướng mắc hoặc muốn được hỗ trợ tư vấn, vui lòng kết nối đến tổng đài tư vấn của chúng tôi. Hỗ trợ dịch vụ qua các đầu số hotline 097 393 8866 hoặc 091 611 0508.

5/5 - (1 bình chọn)