Tư vấn thủ tục tăng vốn điều lệ công ty

TƯ VẤN THỦ TỤC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp nào cũng muốn mở rộng quy mô và tăng vốn điều lệ. Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty là một trong những thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh được nhiều doanh nghiệp thực hiện trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Việc thực hiện đúng thủ tăng vốn điều lệ công ty theo quy định của pháp luật là việc làm cần thiết trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp. Dưới đây, Phamlaw sẽ hướng dẫn cụ thể các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật mới nhất để quý khách hàng có thể tham khảo:

1. Căn cứ pháp lý

– Luật doanh nghiệp 2020

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan (Luật Ngân hàng, Luật các tổ chức tín dụng, Luật du lịch, Luật kinh doanh bảo hiểm,…).

2. Tổng quan chung về việc tăng vốn điều lệ công ty

2.1. Khái niệm vốn điều lệ công ty

Theo quy định tại khoản 34 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần.

Tăng vốn điều lệ công ty là quy trình thực hiện tái cấu trúc vốn điều lệ của doanh nghiệp. Việc bổ sung vốn điệu lệ công ty trong quá trình hoạt động là quyền lựa chọn của doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, mở rộng kinh doanh của công ty.

2.2. Ý nghĩa của việc tăng vốn điều lệ công ty

Khi thành lập công ty thì vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp. Việc tăng vốn điều lệ công ty cũng mang đến rất nhiều lợi ích cho công ty như:

– Việc tăng vốn điều lệ sẽ giúp công ty thiết lập niềm tin của các cổ đông, tăng độ bền vững của doanh nghiệp, thiết lập sự tin tưởng với đối tác, chủ nợ.

– Đảm bảo đầy đủ các tiêu chí an toàn trong hoạt động khi doanh nghiệp tăng quy mô hoạt động, mở rộng thị trường, giúp doanh nghiệp có thêm kinh phí để đầu tư, thực hiện các chiến lược kinh doanh.

– Tăng hạn mức vay từ ngân hàng. Các doanh nghiệp có vốn điều lệ lớn sẽ dễ tiếp cận với các khoản vay từ ngân hàng hơn, đồng thời hạn mức vay cũng sẽ cao hơn so với các doanh nghiệp có vốn điều lệ thấp

Tăng vốn điều lệ là một hoạt động được thực hiện thường xuyên khi công ty có nhu cầu phát triển và mở rộng quy mô hoạt động. Ngoài những tích cực mà hoạt động này đem lại, thì doanh nghiệp cần phải lường trước và hiểu rõ trước những rủi ro xảy ra trước khi tiến hành việc tăng vốn điều lệ. Dưới đây, Phamlaw sẽ chỉ ra một số những hạn chế khi doanh nghiệp tiến hành tăng vốn điều lệ công ty:

– Có thể làm tăng về mức phí phải đóng hằng năm của thuế môn bài trong doanh nghiệp bởi vì mức phí phải đóng của thuế môn bài sẽ dựa vào mức vốn điều lệ của doanh nghiệp.

– Công ty khi tiến hành tăng vốn điều lệ cũng chính là làm tăng về trách nhiệm đối với tài sản trong công ty, chính vì thế nên cần phải cân nhắc thật kỹ về trước khi đưa ra quyết định tiến hành tăng về vốn điều lệ trong công ty.

– Khi công ty có những lợi nhuận thì việc tăng về vốn điều lệ cũng đồng nghĩa với việc tăng về thuế thu nhập cá nhân của những cổ đông/ thành viên và thuế thu nhập của công ty.

3. Phương thức tăng vốn điều lệ công ty

Hiện nay có rất nhiều phương thức để tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có thêm kinh phí để đầu tư, thực hiện các chiến lược kinh doanh. Dưới đây, Luật Phamlaw sẽ đưa ra hai phương thức tăng vốn điều lệ cơ bản mà bất kì công ty nào cũng có thể thực hiện được:

Thứ nhất, Tăng vốn điều lệ công ty bằng việc chủ sở hữu tự bỏ vốn vào phát triển kinh doanh

Các chủ sở hữu góp vốn để cùng nhau tiến hành một hoạt động sản xuất, kinh doanh và cùng chia sẻ lợi nhuận tạo ra từ các hoạt động này của doanh nghiệp cũng như cùng gánh chịu những khoản lỗ nếu kinh doanh không có lãi.

Thứ hai, Tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu kêu gọi đối tác, bạn bè góp vốn đầu tư mở rộng kinh doanh

Hiện nay thì mỗi loại hình công ty thì đều sẽ có phương thức để tăng vốn điều lệ khác nhau, cụ thể như sau:

  1. Đối với quy định tăng vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên thì công ty có thể tăng vốn điều lệ bằng cách chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác. Trường hợp tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của người khác, công ty phải tổ chức quản lý theo một trong hai loại hình: Công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên hoặc Công ty cổ phần theo quy định của pháp luật ( Theo quy định tại khoản 1,2 điều 87 Luật doanh nghiệp 2020)
  2. Đối với quy định tăng vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên thì công ty có thể tiếp nhận vốn góp của thành viên mới hay tăng vốn góp của thành viên ( Theo quy định tại điều 68 Luật doanh nghiệp 2020 )

Lưu ý: 

+ Trường hợp tăng vốn góp của thành viên thì vốn góp thêm được chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty. Thành viên có thể chuyển nhượng quyền góp vốn của mình cho người khác theo quy định tại Điều 52 của Luật doanh nghiệp 2020.

+ Trường hợp có thành viên không góp hoặc chỉ góp một phần phần vốn góp thêm thì số vốn còn lại của phần vốn góp thêm của thành viên đó được chia cho các thành viên khác theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty nếu các thành viên không có thỏa thuận khác.

  1. Đối với quy định tăng vốn điều lệ công ty cổ phần thì công ty có thể tăng vốn điều lệ bằng cách chào bán cổ phần: bao gồm chào bán cổ phần riêng lẻ, chào bán cho các cổ đông hiện hữu, chào bán cổ phần ra công chúng. Tuy nhiên hình thức tăng vốn bằng phương thức chào bán cổ phần ra công chúng chỉ được áp dụng cho công ty đại chúng, nếu công ty của bạn không phải là công ty đại chúng thì không thực hiện được phương thức này (Theo quy định tại điều 123,124,125 Luật doanh nghiệp 2020).
  2. Đối với doanh nghiệp tư nhân thì việc tăng vốn đầu tư của doanh nghiệp chỉ có một phương thức duy nhất là chủ doanh nghiệp tự đầu tư thêm. Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể lấy những tài sản khác của mình để đầu tư, hoặc nhân danh cá nhân mình huy động vốn cho doanh nghiệp bằng cách vay vốn của tổ chức, cá nhân khác. Khi đó, chủ doanh nghiệp sẽ chịu trách nhiệm đối với toàn bộ các khoản vay đó. ( Theo quy định tại điều 188,189 Luật doanh nghiệp 2020).
  3. Đối với công ty hợp danh thì công ty có thể tăng vốn điều lệ trong 2 hình thức sau: Các thành viên trong công ty góp thêm vốn hoặc tiếp nhận thêm thành viên mới.

+ Các thành viên trong công ty góp thêm vốn: Thành viên hợp danh cũng như các thành viên góp vốn trong công ty. Mỗi thành viên sẽ phải tự bỏ thêm tài sản của mình để công ty tăng vốn điều lệ.

+ Tiếp nhận thêm thành viên mới: Công ty sẽ tiếp nhận thêm thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn. Thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn phải nộp đủ số vốn cam kết góp vào công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được chấp thuận, trừ trường hợp Hội đồng thành viên quyết định thời hạn khác. Thành viên hợp danh mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty, trừ trường hợp thành viên đó và các thành viên còn lại có thỏa thuận khác ( Theo quy định tại điều 186 Luật doanh nghiệp 2020 ).

Về thủ tục tăng vốn điều lệ công ty đối với mỗi loại hình doanh nghiệp thì Luật Phamlaw đã cập nhật đầy đủ trên Website, quý khách hàng có thể tham khảo qua các link bài viết mà Phamlaw gắn dưới đây:

4. Công việc PhamLaw sẽ thực hiện khi Quý khách sử dụng dịch vụ thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ công ty

  • Tư vấn cho quý Khách quy định của pháp luật hiện hành về Đăng ký doanh nghiệp nói chung, và dịch vụ thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ công ty nói riêng;
  • Soạn hồ sơ đầy đủ và hợp lệ phục vụ cho việc thực hiện tổ chức cơ cấu;
  • Đại diện cho quý Khách thực hiện tại cơ quan đăng ký;
  • Thay mặt quý Khách nhận kết quả và bàn giao lại cho quý Khách.

Trên đây là nội dung tư vấn của Phamlaw đối với quy định về thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ công ty. Nếu bạn còn vướng mắc hoặc muốn được hỗ trợ tư vấn, vui lòng kết nối đến tổng đài tư vấn của chúng tôi. Hỗ trợ dịch vụ qua các đầu số hotline 097 393 8866 hoặc 091 611 0508.

Xem thêm: