Tư vấn thủ tục tăng vốn điều lệ công ty

Để giúp công ty TNHH MTV thuận lợi cho thủ tục tăng vốn điều lệ công ty , chúng tôi xin hướng dẫn thủ tục tăng vốn điều lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp, cụ thể như sau:

I. Trình tự, thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH MTV:

1.Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty TNHH MTV gồm: 

1.1. Thông báo về việc Tăng vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên (theo mẫu).
1.2. Quyết định về việc Tăng vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên của Chủ sở hữu công ty; (mẫu tham khảo)
1.3. Biên bản họp về việc Tăng vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên của Hội đồng thành viên;
1.4. Giấy tờ xác nhận việc góp vốn.
1.5. Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của  thành viên công ty theo quy định như sau:

– Đối với công dân Việt Nam ở trong nước: Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực
– Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài: Bản sao hợp lệ hộ chiếu, các giấy tờ xác nhận nguồn gốc Việt Nam theo quy
định.
– Đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam: Bản sao hợp lệ hộ chiếu, Thẻ thường trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

1.6.  Xuất trình bản chính và nộp bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Số bộ hồ sơ phải nộp:01 bộ

2. Các bước thực hiện tăng vốn điều lệ công ty TNHH MTV:

– Bước 1: Nộp hồ sơ, lệ phí tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả – Sở Kế hoạch và Đầu tư;
– Bước 2: Phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, hoàn thiện Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
– Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

LƯU Ý:

– Không viết tay vào các mẫu để nộp hồ sơ.
– Đối với công ty TNHH MTV (gồm cả cá nhân hoặc tổ chức)  không được giảm vốn điều lệ.

II. Các dịch vụ hỗ trợ của công ty tư vấn Phamlaw

1. Dịch vụ tư vấn

– Tư vấn các trường hợp tăng, giảm vốn điều lệ;
– Tư vấn các phương thức tăng, giảm vốn điều lệ:
– Tư vấn trách nhiệm pháp lý của mỗi thành viên có liên quan;
– Tư vấn trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật đối với việc tăng vốn;
– Tiến hành soạn hồ sơ Tăng vốn điều lệ công ty TNHH MTV cho khách hàng;

2. Đại diện nộp hồ sơ và nhận kết quả:

– Đại diện lên Sở Kế Hoạch và Đầu Tư để nộp Hồ sơ xin Tăng vốn điều lệ công ty TNHH MTV cho khách hàng;
– Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;
– Nhận giấy Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư cho khách hàng.

Note: Đặc biệt, để hỗ trợ khách hàng giai đoạn đầu trong tiến trình hoạt động Công ty tư vấn Phamlaw sẽ tư vấn miễn phí về chính sách pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động của Công ty trong thời gian 02 năm sau thành lập.