Thay đổi góp vốn điều lệ bằng tài sản trí tuệ

Thay đổi góp vốn điều lệ bằng tài sản trí tuệ.

download

Kính chào Luât sư, tôi xin được hỏi vấn đề cụ thể như sau: Công ty tôi là công ty Cổ phần được thành lập năm 2015, có 3 đông sáng lập và cam kết góp vốn bằng tiền mặt 09 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay các cổ đông sáng lập không đủ tiền góp vốn vào doanh nghiệp bằng tiền mặt nên có 01 cổ đông muốn thay đổi việc góp vốn từ bằng tiền số tiền chưa góp vào là 01 tỷ đồng bằng việc góp vào tài sản trí tuệ là phần mềm game của cá nhân cổ đông đó và 1 website quảng cáo về game đã được sử dụng trong vòng 3 năm, hoạt động có hiệu quả. Vậy xin Luật sư cho tôi hỏi, việc cổ đông đó góp vốn như vậy có đúng theo quy định của pháp luật hay không? Muốn góp vốn như vậy cần làm những thủ tục gì theo pháp luật hiện hành? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời: Thay mặt Công ty tôi xin gửi lời cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi qua hộp thư tư vấn của Phamlaw, về vấn đề của bạn liên quan đến tài sản góp vốn của công ty, tôi xin được trả lời cụ thể như sau:

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2015 xác định góp vốn là việc dùng tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty. Góp vốn bao gồm góp vốn để thành lập doanh nghiệp hoặc góp thêm vốn  điều lệ của doanh nghiệp đã được thành lập. Như vậy, góp vốn là trách nhiệm của các thành viên, chủ sở hữu công ty đối với doanh nghiệp mà họ đã thành lập để tạo điều kiện để doanh nghiệp có vốn hoạt động. Về tài sản để đem góp vốn, theo quy định tại Điều 35 Luật Doanh nghiệp năm 2015 xác định cụ thể: Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam. Quyền sở hữu trí tuệ được sử dụng để góp vốn bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp đối với các quyền nói trên mới có quyền sử dụng các tài sản đó để góp vốn.

Như vậy, ngoài tiền mặt, các tài sản khác có thể dùng để góp vốn bao gồm các tài sản như ngoại tệ, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết ký thuật….Trường hợp cổ đông của công ty chị cam kết góp vốn bằng tiền mặt nhưng hiện không có tiền mặt để góp vốn thì có thể sử dụng các tài sản khác như liệt kê trên để góp vốn thay thế, tuy nhiên việc này phải được sự đồng ý của các cổ đông còn lại trong công ty.

Thông thường, đối với những tài sản trí tuệ, giá trị của những tài sản này khó có thể được xác định một cách chính xác thông qua những cách thức và hiểu biết thông thường, vì vậy các tài sản trí tuệ này cần phải được định giá cụ thể. Điều 37 Luật Doanh nghiệp năm 2015 quy định về định gái tài sản góp vốn như sau: Tài sản góp vốn không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá và được thể hiện thành Đồng Việt Nam. Tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp phải được các thành viên, cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắc nhất trí hoặc do một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Trường hạp tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được đa số các thành viên, cổ đông sáng lập chấp thuận.

Như vậy, việc định giá tài sản trí tuệ là phần mềm game và websits của cá nhân góp vốn trên phải do cổ đông sáng lập định giá nhất trí hoặc do một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp thực hiện nhưng cũng phải được đa số các cổ đông sáng lập chấp thuận. Trường hợp tài sản góp vốn được định giá cao hơn so với giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì các cổ đông sáng lập cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá; đồng thời liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.

Trường hợp nếu tài sản góp vốn được định giá cao hơn giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì thành viên Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá; đồng thời, liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do việc cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.

Trên đây là các quy định của pháp luật liên quan đến việc “Thay đổi góp vốn điều lệ bằng tài sản trí tuệ” bạn có thể tham khảo thêm các quy định của Pháp luật Doanh nghiệp hiện hành để rõ hơn về các vấn đề cần thắc mắc. Nếu còn bất cứ yêu cầu nào cần giải đáp, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi qua tổng đài tư vấn chuyên sâu 1900 hoặc số hotline 0973938866 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh và chính xác nhất.

 > Xem thêm: Thủ tục giải thể công ty cổ phần

 

 

 

Rate this post